Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Louwe Dijkema over verkiezingen KVGO: ‘Doe mee, stel je kandidaat’

In het najaar houdt het KVGO verkiezingen voor Ledenraad en bestuur. De verkiezing van afgevaardigden vindt plaats van 18 oktober tot en met 1 november 2017. Dit gaat via internet. Voorzitter van de reglementencommissie Louwe Dijkema over het belang van deze verkiezingen.

Wat is de belangrijkste reden dat het KVGO verkiezingen houdt?
De voornaamste reden is dat de stem van de leden in een vereniging wordt gehoord. Democratische besluitvorming is van groot belang voor een organisatie als het KVGO.

Waarom zou je meedoen?
Een betere vraag is waarom zou je niet meedoen? Natuurlijk is het geven, je moet er tijd en energie in steken. Met dat tijdsbeslag valt het overigens nog wel mee, we vergaderen niet elke maand, zoals het bestuur, maar een paar keer per jaar. Daarbij moet je je wel inlezen en voorbereiden.

Geven kun je ook vertalen als investeren. Je bent in een vroeg stadium op de hoogte van ontwikkelingen. Niet alleen in de branche zelf, maar vaak ook in wijder verband die niet alleen van invloed zijn op de sector, maar ook gevolgen kunnen hebben voor je eigen onderneming. Op die manier kan je daar tijdig op inspelen.

Ik heb dat in mijn eigen bedrijf, Koninklijke van Gorcum, toch al verschillende keren meegemaakt. Bovendien krijg je er via de Ledenraad een netwerk van collega’s bij waarvan je weet dat je ze kunt vertrouwen. Dat kan goed van pas komen als je eens met iemand van gedachten wilt wisselen.

Hebben alle KVGO-leden dezelfde belangen?
Nee, natuurlijk niet. In de praktijk lopen de belangen van de grote ondernemingen, of van één groot bedrijf, niet altijd parallel met die van de kleinere bedrijven.

In een organisatie als het KVGO kan het niet zo zijn dat de belangen van Groot de doorslag geven, of die van midden of die van klein.

Het moet tegen elkaar afgewogen worden zodat je beleid kunt maken waarbij met ieders belang op een evenwichtige manier rekening wordt gehouden. De Ledenraad is het orgaan waar dat gebeurt.

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.Bekijk op Youtube

Opened in een nieuw venster
Betekent dit dat er regelmatig compromissen gesloten moeten worden?
Nee, opvallend genoeg niet. Door de open manier waarop we zaken bespreken, komen we er bijna altijd al in een vroeg stadium uit. Het zoeken van compromissen zit ons Nederlanders toch in het bloed. Dat zie je ook binnen onze organisatie. Bovendien is het zo dat het bestuur bij de voorstellen al zo evenwichtig mogelijk probeert te zijn.

Waarom zou je als KVGO-lid meedoen?
Om al die redenen is het essentieel dat ondernemers zich kandidaat stellen. Ik hoop dat een aantal leden blijft zitten, dat zorgt voor continuïteit.

Tegelijk hoop ik op nieuwe aanwas. Mensen die met een frisse blik tegen de dingen aankijken en nieuwe ideeën meebrengen. We hebben, schat ik, alles bij elkaar zo’n twintig nieuwe leden nodig. Het zou natuurlijk prachtig zijn als zich meer kandidaten melden zodat we echte verkiezingen kunnen houden. Doe mee!