Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Maatregelen PGB coronacrisis

Onderstaand bericht is afkomstig van PGB is gericht aan de sector grafimedia en is integraal geplaatst. Hierin kunt u onder meer lezen wat u kunt doen als u, als gevolg van de coronacrisis, in betalingsproblemen komt.

Afgelopen week bent u waarschijnlijk, net als wij bij Pensioenfonds PGB, druk geweest met het aanpassen aan de steeds verder oplopende maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit een periode is met veel onzekerheid, zowel zakelijk als privé. Belangrijkste is natuurlijk dat wij u, uw collega’s, vrienden en familie gezondheid en sterkte toewensen. Daarnaast willen wij er natuurlijk alles aan doen om u in deze periode te helpen.

De coronacrisis heeft mogelijk ook financieel ingrijpende gevolgen. Wij zijn ons hiervan zeer bewust en begrijpen dat werkgevers in uw sector hierdoor mogelijk in betalingsproblemen kunt komen. Daarom heeft het bestuur van Pensioenfonds PGB besloten tot een tijdelijke versoepeling bij de premie-inning. Wij versturen onze facturen op de normale wijze, en hierin staat de gebruikelijke betaaltermijn. Het bestuur heeft echter besloten tijdelijk geen aanvullende rente en boetes in rekening te brengen als werkgevers nu niet in staat zijn om aan de betalingstermijn te voldoen. In dat geval kan de werkgever contact met ons opnemen voor een betalingsregeling. Meer informatie hierover staat op onze website. Natuurlijk kunnen werkgevers ook contact opnemen met hun accountmanager of de afdeling relatiebeheer, via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl of 020 541 83 00.

Wanneer er werkgevers zijn die betalen per automatische incasso en waarvoor dit mogelijk tot problemen leidt, dan roepen wij hen op om contact op te nemen. Zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing. Werkgevers kunnen op onze website informatie vinden over de meest actuele werkwijze.
Wij volgen de uitwerking van de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid nauwgezet en passen ons beleid rond betalingen van de pensioenpremies als dat nodig is hierop aan. Zodra wij meer informatie hebben laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Deze mededeling verspreiden wij uiteraard ook via onze nieuwsbrief aan werkgevers en via de werkgeverspagina op onze website.

Voor de medewerkers in uw sector is het goed te weten dat onze klantenservice ook gewoon bereikbaar is. Zowel per telefoon als per e-mail. Alleen fysieke afspraken zijn op dit moment niet mogelijk. Ook betalingen aan onze gepensioneerden verlopen volgens schema. Wij kunnen ons voorstellen dat er bij collega’s of gepensioneerden vragen kunnen zijn over de effecten van de huidige crisis op hun (toekomstige) pensioen. Op dit moment is het nog te vroeg om hier antwoord op te geven. Onze dekkingsgraad is hard geraakt door de effecten op de financiële markt. Wij doen er alles aan dit zo veel als mogelijk te beperken. Pas zodra er meer zicht is op de duur van de huidige maatregelen en op de (wereldwijde) economische effecten op de lange termijn, kunnen wij inschatten wat het risico is op het mogelijk verlagen van pensioen aan het einde van het jaar en of er effecten zijn op de premie voor de komende jaren. Daar komt bij dat er door sociale partners ook nog wordt gesproken over het pensioenakkoord. Natuurlijk doen wij er alles aan om de effecten zo minimaal mogelijk te houden. Hiervan houden we u op de hoogte. Wij werken op dit moment aan een pagina op onze website met veel gestelde vragen, als deze online staat sturen wij u de link. Ook informeren wij alle deelnemers en gepensioneerden deze week via onze website en onze nieuwsbrief.

Als er signalen zijn uit uw sector die ons kunnen helpen met het zo goed mogelijk helpen van aangesloten werkgevers of deelnemers, dan horen wij dat heel graag.

Voor nu, nogmaals, wij wensen u en al uw naasten vooral heel veel gezondheid toe.

Jochem Dijckmeester en Ruud Degenhardt
Voorzitters Pensioenfonds PGB