Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Mandaat voor de cao

Afgelopen maandag, 8 januari, kwamen de Ledenraad en geïnteresseerde leden samen in Loosdrecht om te praten over het mandaat voor de cao-onderhandelingen. Onder leiding van de eerste onderhandelaar, Marcel de Rooij van AWVN, is er gesproken over onder andere de situatie in de branche, de ontwikkeling van het Wettelijk minimumloon en de bredere context van de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de branche.

Grafimedia cao

Zoals je weet loopt de Grafimedia cao af op 1 april 2024. In februari starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Ter voorbereiding op deze onderhandelingen hebben de vakbonden en de werkgeversdelegatie elkaar voorstellen voor de nieuwe cao gestuurd. Afgelopen maandag heeft werkgeversdelegatie deze voorstellen aan de aanwezige leden voorgelegd en de Ledenraad gevraagd om een mandaat. 

Mandaat

Een mandaat geeft de ruimte aan waarbinnen de werkgeversdelegatie de vrijheid heeft om te onderhandelen namens de leden van de vereniging. Mogelijke onderwerpen, mogelijke looptijd en financiële ruimte bij de ondernemers zijn onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Tijdens de bijeenkomst heeft de Ledenraad het mandaat gegeven waarbinnen over deze onderwerpen onderhandeld kan worden. 

Onderhandelingen

Via de website en social media houden we jullie op de hoogte van de onderhandelingen. Wil jij up-to-date blijven voor wat betreft de ontwikkelingen van de cao, houd deze kanalen dan dus vanaf februari extra goed in de gaten! 

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Kirsten Linders, adviseur Sociale innovatie, cao en arbeidsvoorwaarden, via k.linders@kvgo.nl  of 020-54 35 678.