Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Marktrapport energie augustus 2022: De perfecte storm zorgt voor historisch hoge prijzen

Het bestuur van de Stichting Energie Inkoop (SEI) krijgt maandelijks van de adviseur van de SEI (Cinergie) een marktupdate, waarin wordt ingegaan op alle factoren, die van invloed zijn op de energieprijzen.

Deze updates vormen voor het bestuur van de SEI een belangrijke meetlat voor het afsluiten en beoordelen van contracten en contractsbepalingen. Mede op grond hiervan is eerder door het bestuur van de SEI besloten, vanwege de turbulente prijswijzigingen tijdelijk over te stappen op een variabele tarifering.

De update geeft de actuele situatie in de verschillende markten weer – zowel tekstueel als cijfermatig. De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen (voor het SEI collectief) en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2021 weer.

Daar de markt nog steeds turbulent en onzeker is, is in overleg met het bestuur van de SEI besloten deze updates de komende tijd via de KVGO-site ter beschikking te stellen aan de SEI-deelnemers en zo ook aan al onze leden. Niet SEI-deelnemers kunnen deze informatie gebruiken voor het bepalen van de eigen positie.

Algemene marktsituatie:
De marktprijzen stegen in augustus en koelen iets af in september. Europa moest minder gas gaan verbruiken voor elektriciteit opwek in augustus, echter werd door de aanhoudende droogte zelfs meer verbruikt dan de maand ervoor. Dit doordat een record droogte er voor zorgde dat waterkracht centrales minder opwek hadden, kerncentrales minder koelwater beschikbaar hadden en kolen niet goed vervoerd konden worden door de lage waterstanden op de rivieren. Er was volop zon, maar weinig wind waardoor de opwek vanuit duurzame bronnen iets tegen viel en veel gascentrales operationeel zijn geweest de afgelopen maand. De onrust omtrent het afsluiten van Nordstream 1 voor onderhoud, daarna weer een aantal dagen levering, gevolgd door een afsluiting die nu zorgt dat er niets meer geleverd wordt door Nordstream 1 zorgde voor een stijging op de gasmarkt en daarmee ook op de elektriciteitsmarkt.

In de bijlage is de volledige laatste update te vinden met de cijfers over de maand augustus: Marktrapport augustus 2022.

Voor vragen: Bram ter Beek, voorzitter SEI, b.ter.beek@kvgo.nl