Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Marktrapport energie juli 2022: Droogte zorgt voor extreme prijsstijgingen

Het bestuur van de Stichting Energie Inkoop (SEI) krijgt maandelijks van de adviseur van de SEI (Cinergie) een marktupdate, waarin wordt ingegaan op alle factoren, die van invloed zijn op de energieprijzen.

Deze updates vormen voor het bestuur van de SEI een belangrijke meetlat voor het afsluiten en beoordelen van contracten en contractsbepalingen. Mede op grond hiervan is eerder door het bestuur van de SEI besloten, vanwege de turbulente prijswijzigingen tijdelijk over te stappen op een variabele tarifering.

De update geeft de actuele situatie in de verschillende markten weer – zowel tekstueel als cijfermatig. De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen (voor het SEI collectief) en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2021 weer.

Daar de markt nog steeds turbulent en onzeker is, is in overleg met het bestuur van de SEI besloten deze updates de komende tijd via de KVGO-site ter beschikking te stellen aan de SEI-deelnemers en zo ook aan al onze leden. Niet SEI-deelnemers kunnen deze informatie gebruiken voor het bepalen van de eigen positie.

Algemene marktsituatie: De marktprijzen stegen in juli en stijgen nog verder in augustus. Europa moet door minder gasverbruik in de opwek van elektriciteit meer kolen verbruiken, maar doordat Europa meer LNG aankoopt zijn Aziatische landen de afgelopen tijd meer kolen gaan kopen. Dit zorgt er dus voor dat Europa nu in een markt komt waar prijzen al enorm hoog zijn en verder stijgen. Door de aanhoudende droogte is er minder opwek vanuit kerncentrales, waterkracht centrales, en zelfs kolencentrales – want de aanvoer van kolen gaat bijna niet door de lage waterstanden op de Europese rivieren. Dus dan wordt er weer meer gas gebruikt voor elektriciteit opwek en zien we nu een stijging op de gasmarkt, en daarmee ook de elektriciteit markt.

In de bijlage is de volledige laatste update te vinden met de cijfers over de maand juli: Marktrapport juli 2022

Voor vragen: Bram ter Beek, voorzitter SEI, b.ter.beek@kvgo.nl