Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Marktrapport energie: volle gasopslagen zorgen voor dalende prijzen

Het bestuur van de Stichting Energie Inkoop (SEI) krijgt maandelijks van de adviseur van de SEI (Cinergie) een marktupdate, waarin wordt ingegaan op alle factoren die van invloed zijn op de energieprijzen.

Deze updates vormen voor het bestuur van de SEI een belangrijke meetlat voor het afsluiten en beoordelen van contracten en contractsbepalingen. Mede op grond hiervan is eerder door het bestuur van de SEI besloten, vanwege de turbulente prijswijzigingen tijdelijk over te stappen op een variabele tarifering.

De update geeft de actuele situatie in de verschillende markten weer – zowel tekstueel als cijfermatig. De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen (voor het SEI collectief) en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2022 weer.

Daar de markt nog steeds turbulent en onzeker is, is in overleg met het bestuur van de SEI besloten deze updates de komende tijd via de KVGO-site ter beschikking te stellen aan de SEI-deelnemers en zo ook aan al onze leden. Niet SEI-deelnemers kunnen deze informatie gebruiken voor het bepalen van de eigen positie.

Algemene marktsituatie

De marktprijzen bleven dalen in februari en ook wederom in maart. Het weer blijft meevallen (ook al is het nat) maar een echte winter hebben we niet gehad. Het weer is uiterst zacht geweest en de gasvoorraden zijn dan ook nog extreem goed gevuld op dit moment. De gasbergingen zitten in Europa nog meer dan 55% vol en zijn zelfs al weer aan het vullen doordat er voldoende LNG blijft aankomen in de havens van Europa op dit moment.

De markten zijn nu al geruime tijd dalende en voor de komende weken ziet het er ook niet naar uit dat deze dalende trend gebroken zal worden. De markten gingen vorige week één dag hard omhoog door de stakingen in Frankrijk, maar daarna weer hard onderuit, omdat er eigenlijk geen redenen zijn voor een stijgende prijs op dit moment. Er liggen nu veel tankers voor de kust van Frankrijk te wachten totdat deze stakingen voorbij zijn, maar er zijn ook genoeg schepen naar andere locaties gestuurd in Europa -dus de prijsimpact is marginaal want er wordt nog genoeg gas in de systemen in Europa ingevoerd op dit moment.

De gas spotprijs blijft dalen door het warme weer en vermindering van de vraag in Nederland. De verwarmingsvraag zal de komende weken nog meer dalen en de vraag uit de industrie blijft ook achter. De opslagen zijn daardoor vorige week voor het eerst weer wat gevuld en staan nu op +/-55% in Nederland. De opslagen zijn net iets minder gevuld dan in 2020 het geval was in NW Europa, echter vele malen voller dan de afgelopen 5 jaar -dit zorgt dus voor minder druk en angst dat we onze opslagen voor komende winter niet vol zullen krijgen ( zonder de aanvoer van Russisch pijpleiding gas). Het lijkt er nu ook op dat de economie in China niet zo snel weer op stoom komt, waardoor de LNG aanvoer zonder problemen (concurrentie met Azië) naar Europa komt.

De prijzen van bijna alle grondstoffen zijn fors gedaald gedurende maart. De kolenprijs kroop gedurende februari omhoog naar een prijs van $161 om daarna weer terug te vallen naar een niveau van rond de $125 per ton. De CO2 rechten sloten gisteren op een prijs van €87 terwijl de prijs einde februari twee keer boven de €100 te vinden was. Door deze neerwaartse druk zagen we ook een dalende gasprijs en daarmee lagere elektriciteitsprijzen.

In de bijlage is de volledige laatste update te vinden: Marktrapport februari/maart 2023.

N.B.: De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2022 weer. Let op dat in het huidige SEI contract met ENGIE elektriciteit op uurbasis wordt afgerekend. Hierdoor kunnen in individuele gevallen afwijkingen ontstaan. De maandprijzen worden ongewogen in de tabel gepresenteerd om een richting te kunnen geven qua prijzen voor 2023.