Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Meer controle op naleving Europese AVG-regels

In mei 2018 is de AVG van toepassing verklaard binnen de Europese Unie (EU). In eerste instantie is er op deze wetgeving niet in hoge mate gehandhaafd, maar inmiddels is dit veranderd en is er in 2023 zelfs een recordbedrag aan Europese AVG-boetes uitgedeeld. Vandaar dat we het AVG-Programma en stappenplan graag opnieuw onder de aandacht brengen.

Recordbedrag aan Europese AVG-boetes in 2023

Zoals gezegd was het afgelopen jaar een recordjaar voor de Europese privacy handhaving, voor wat betreft het opleggen van boetes. Volgens gegevens van enforcementtracker.com hebben de privacy toezichthouders van de Europese Unie in totaal maar liefst voor een bedrag van €2,1 miljard aan boetes opgelegd. Ter informatie: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag boetes opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de (wereldwijde) omzet. In Nederland is in 2023 in totaal voor € 15 miljoen aan boetes opgelegd. De laagste boete betrof een bedrag van € 7.500, – en de hoogst opgelegde boete bedroeg € 3.700.000,-.

Aanleidingen tot boetes

Veel voorkomende aanleidingen tot boetes zijn:

  • Niet-naleving van de algemene beginselen van gegevensverwerking
  • Onvoldoende technische en organisatorische maatregelen om informatiebeveiliging te waarborgen
  • Onvoldoende voldoen aan de meldplicht datalekken

Voor het vaststellen van de hoogte van de boetes van de AP bestaan richtlijnen. De mate van verwijtbaarheid, zoals intenties en genomen voorzorgsmaatregelen, zijn medebepalend voor de hoogte van de opgelegde boete.

AVG-Programma

Ondernemers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die aan hen worden toevertrouwd, bijvoorbeeld van klanten en werknemers, veilig zijn. Met het AVG-Programma van Stichting AVG, een online stappenplan dat helpt met het voldoen aan de AVG, kan dit snel en eenvoudig geregeld worden. Elke stap in het plan heeft een video en heldere uitleg. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met branches, verenigingen en juridische experts. Afhankelijk van het gekozen pakket is het mogelijk om gebruik te maken van de juridische helpdesk voor vragen over de AVG. KVGO-leden profiteren van 50% korting op het AVG-Programma.

Deelnemers van het programma mogen kosteloos het AVG OK-vignet voeren. Met het AVG OK-vignet kunnen bedrijven aan hun (toekomstige) klanten laten zien dat er binnen het bedrijf de nodige aandacht wordt besteed aan de AVG en dat zij de nodige inspanningen hebben geleverd om aan de AVG te voldoen. Is jouw bedrijf nog geen deelnemer van het programma of heb je inhoudelijke vragen, kijk dan op de betreffende webpagina: https://kvgo.nl/ledenvoordelen/avg-stappenplan/ of neem contact met ons op via: 020 – 5435 678 of op: info@kvgo.nl.