Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Middelen van Fonds Zorgverlof na 15 jaar uitgeput

Het Fonds Zorgverlof heeft geen geld meer in kas. Dat heeft het bestuur van het ASF aan de ROGB laten weten. Hiermee komt een einde aan de tegemoetkomingsregeling bij kortdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof is een wettelijk recht van werknemers: gedurende maximaal twee weken per kalenderjaar mogen werknemers vrij nemen als dit nodig is voor de noodzakelijke verzorging van een zieke naaste. Van hun werkgever ontvangen zij gedurende die periode 70% van hun loon.

De werkgever kon vanuit het Fonds Zorgverlof een financiële tegemoetkoming krijgen als het kortdurend zorgverlof van werknemer langer duurde dan vier dagen: het Fonds keerde dan aan werkgever uit wat hij aan zijn werknemer moest betalen.

Tevens kon het Fonds besluiten om na die twee weken nog vier extra dagen zorgverlof toe te kennen. De financiële vergoeding vanuit het Fonds aan werkgever was dan eveneens gelijk aan 70% van het loon van werknemer.

Voor het Fonds Zorgverlof werd al sinds 2003 geen premie geheven. Toentertijd werd besloten het Fonds en de vergoedingsregeling in stand te houden zolang er in het Fonds middelen beschikbaar waren. Nu, vijftien jaar later, is het moment gekomen dat het Fonds leeg is en daarmee komt de regeling ten einde.

Het wettelijk recht van werknemer op kortdurend zorgverlof blijft bestaan. Op de KVGO Personeelswijzer kunt u hier meer informatie over vinden.

Vragen? Neem dan contact op met het KVGO via info@kvgo.nl of 020-5435678.

Op de Personeelswijzer is – exclusief voor KVGO-leden – meer informatie te vinden.