Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Miljoen euro uit Europees Sociaal Fonds voor versterken grafimediasector

Grafimediabedrijven kunnen de komende twee jaar Europese subsidies krijgen om het bedrijf toekomstbestendiger te maken. Er is in totaal een bedrag van ruim 1 miljoen euro beschikbaar om te investeren in medewerkers. De subsidie komt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project ‘Create your future’ loopt tot 26 juni 2021.

“We zijn blij dat we met deze subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) verder kunnen werken aan het versterken van de grafimediasector”, zegt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche. “Hoewel een deel van de grafimediabedrijven het moeilijk heeft, zien we ook volop groei, visie en innovatie. Er liggen volop kansen, bijvoorbeeld op het gebied van multichannel communicatie en de toepassing van nieuwe technologieën. Juist nu de economie aantrekt en de arbeidsmarkt krapper wordt, is het cruciaal om die kansen te pakken en te investeren in de vitaliteit van je bedrijf en je medewerkers.”

Toekomstgericht scholen

Er is geld beschikbaar voor twee soorten programma’s. Er is subsidie voor ondernemingen die hun medewerkers toekomstgericht willen scholen. Met de subsidie kunnen deze bedrijven medewerkers opleiden zodat ze in staat zijn om nieuwe werkzaamheden uit te voeren. Op dit moment wordt uitgewerkt welke opleidingen in aanmerking komen voor subsidie.

Duurzaam inzetbare medewerkers

Het tweede programma is gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als organisatie gezond? Op basis van een intake wordt per bedrijf op maat een plan van aanpak opgesteld. De activiteiten uit het plan zijn daarbij altijd gericht op het creëren van bewustwording, het aanzetten tot actie en het realiseren van blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid onder bedrijven en werknemers.

Maximaal 75 procent subsidie

‘Voor het programma rond duurzame inzetbaarheid en toekomstigegerichte scholing kan de subsidie oplopen tot 75 procent van de investering. De daadwerkelijke hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het traject dat in samenspraak met bedrijven wordt opgesteld. In de juli volgt meer inhoudelijke informatie over de twee subsidieprogramma’s. Het A&O Fonds Grafimediabranche maakt die onder meer via haar website bekend. Grafimediabedrijven die illen overleggen over mogelijkheden kunnen contact opnemen met het A&O Fonds Grafimediabranche”, aldus Leloux.