Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nederlandse Innovatie Monitor

Jaarlijks voert de Universiteit van Amsterdam de Nederlandse Innovatie Monitor uit. In de monitor beantwoorden leidinggevenden en bestuurders vragen over innovatie, digitalisering, duurzaamheid en ondernemerschap. In het kader van onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er dit jaar extra aandacht voor het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat.

Aandachtspunten

Wij zetten 10 opvallende aandachtspunten uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2023 voor je op een rij:

  1. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor minder radicale innovaties.
  2. Bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in innovaties die op korte termijn rendement opleveren.
  3. Zeven op de tien bedrijven zijn begonnen met het meten van hun impact op het klimaat.
  4. Bedrijven die klimaatdoelen stellen zijn ambitieuzer dan bedrijven die hun klimaatbeleid laten afhangen van beschikbare middelen.
  5. Het aandeel klimaatambitieuze bedrijven is afgenomen. Energie-intensieve bedrijven zijn over het algemeen toch minder klimaatambitieus. Zij stellen hun klimaat neutrale doelen uit. Ook het aandeel klimaatambiteuze bedrijven is afgenomen.
  6. Bedrijven investeren meer in de ontwikkeling van personeel (opleiding en training), dit is t.o.v. vorig jaar toegenomen van twee naar vijf procent van de omzet.
  7. Ruim de helft van de bedrijven is niet goed voorbereid op digitale spionage en cybercriminaliteit. 
  8. Ruim de helft van de bedrijven ervaart negatieve invloed van gestegen kosten voor energie.
  9. Bijna de helft van de bedrijven kampt met grondstoftekorten.
  10. Leidinggevenden zijn negatiever over de bedrijfsprestaties van hun organisatie dan een jaar geleden.

Mocht je meer willen lezen, klik dan hier voor de samenvatting van het onderzoeksrapport: https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/persvoorlichting/onderzoek/2023/samenvatting-nederlandse-innovatie-monitor-2023.pdf