Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

NEN-Normen voor eenheid in etiketten voor brandblussers

Bij het periodieke onderhoud van brandblussers wordt een geel etiket op de blusser geplakt. Hierop staat de datum van het onderhoud en de planning van het volgende onderhoud. Er zijn twee normontwerpen gepubliceerd om dit soort etiketten hetzelfde te maken voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659.

De voorgestelde wijzigingen in de normen betreffen de etiketten voor:

• jaarlijks onderhoud;
• houdbaarheidsdatum blusstof;
• uitgebreid onderhoud en revisie;
• niet gebruiksklaar.

Deze etiketten gaan ook gelden voor brandslanghaspels (NEN-EN 671-3) en droge blusleidingen (NEN 1594). Omdat dit de enige verandering is, worden deze twee normen niet in ontwerp gepubliceerd.

Commentaar en informatie

Leveren van commentaar op de norm kan op www.normontwerpen.nen.nl voor 1 november 2020.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant bouw & installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail iv@nen.nl.

Binnen het KVGO kunt u hierover contact opnemen met Maarten Reuderink via 020 – 543 56 78 of info@kvgo.nl