BNO
ondersteunt ontwerpers en ontwerpbureaus in hun beroepspraktijk. Door investeringen in voorlichting, regelgeving, onderzoek en educatie vertegenwoordigt de BNO het collectieve belang van de designgemeenschap en draagt ze bij aan verbetering van de designinfrastructuur in Nederland en Europa.

Koninklijke vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP)
stelt dat de papiersector het middelpunt vormt van een op biomassa gebaseerde circulaire economie. We halen het maximale uit biobased grondstoffen en reduceren hierbij energieverbruik en CO2-uitstoot en vergroten de toegevoegde waarde en klantwaarde van producten en diensten.  VNP behartigt de belangen van de Nederlandse papier- en kartonindustrie met een actieve lobby gericht op oplossingen, op actueel beleid en wetgeving.

MailDB
is de brancheorganisatie voor verspreiders van (ongeadresseerd) drukwerk. Doel is om de belangen te behartigen van producenten, gebruikers, dienstverleners en distributeurs van (ongeadresseerd) drukwerk. Daarnaast is MailDB uitgever en verspreider van de Nee/Nee-, de Nee/Ja- en de Ja-sticker.

MVO Nederland
staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO gaat over ondernemen: het gaat in eerste instantie over ondernemers en bedrijven, niet over burgers, consumenten of de overheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. Overigens valt daar vaak een goed belegde boterham aan te verdienen.

Papierenkarton.nl
informeert een breed publiek over de duurzame en gebruiksvriendelijke eigenschappen van papier en karton.

Papierrecycling Nederland (PRN)
is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Dit systeem bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in het Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. Al 87% van het papier en karton wordt gerecycled.

Meer weten? Mail Roel Worp
Bel: 020 543 54 22