Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuw functiewaarderingssysteem voor de Grafimedia

De cao-partijen binnen de Grafimediabranche hebben gekozen voor ORBA als nieuw systeem voor de indeling van functies. Daarbij wordt afscheid genomen van het huidige systeem, CATS. Werkgevers vonden CATS onoverzichtelijk en het onderscheid tussen verschillende functieniveaus was veelal niet helder.

ORBA

Het functiewaarderingssysteem ORBA is ontwikkeld door AWVN en wordt in Nederland veelvuldig toegepast. Sectoren die hier al mee werken zijn bijvoorbeeld Kartoflex, kunststof en rubber, verffabrikanten en de bouw- en infrabedrijven. Unilever, Heineken en Tata zijn voorbeelden van grote bedrijven die ORBA gebruiken. 

De functie-indeling in onze sector moet met ORBA overzichtelijker worden waarbij er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen de verschillende functieniveaus. Er worden in het nieuwe systeem minder functies opgenomen. Functies die veel op elkaar lijken worden samengevoegd, verouderde functies komen in het nieuwe systeem niet terug en uiteraard worden de nieuwe functies eraan toegevoegd.   

Van CATS naar ORBA

Om de overgang van het ene naar het andere systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben de cao-partijen AWVN ingeschakeld. De overgang zal in verschillende stappen gaan gebeuren, van ontwikkeling van het nieuwe functiehuis tot implementatie. Naar verwachting kan ORBA over anderhalf jaar bij de bedrijven worden ingevoerd. Uiteraard doen we dit niet zonder overleg met onze achterban; om ervoor te zorgen dat het nieuwe systeem voor iedereen duidelijk en werkbaar is, zullen wij de KVGO-leden op meerdere momenten om een inhoudelijke bijdrage vragen.  

Digitale enquête

We zijn inmiddels begonnen met fase 1, de voorbereiding. Samen met het GOC kijken we bijvoorbeeld  naar hoe vaak bepaalde functies voorkomen binnen de sector. Deze zogenaamde referentiefuncties worden later toegevoegd aan het nieuwe functiehuis. Om tot deze referentiefuncties te komen hebben we de hulp van onze leden nodig. Binnenkort ontvangen de KVGO-leden daarom een digitale enquête. Op deze manier kunnen we de lijst met referentiefuncties toetsen; zijn dit inderdaad de meest voorkomende functies, welke missen we? Om dit te bereiken hebben we de inbreng van onze leden hard nodig; functies die tijdens deze fase NIET worden opgenomen, komen ook NIET terecht in het nieuwe systeem.  

Vragen?

Zoals aangegeven, is het een langdurig traject. Totdat het nieuwe functiehuis is ingevoerd, geldt het huidige Handboek Functie-indeling Grafimedia. Dit is digitaal te raadplegen via de KVGO Personeelswijzer en www.grafimediacao.nl 

Heb je na het lezen van bovenstaand verhaal nog vragen, dan kun je contact opnemen met Aukje van het Nederend, per telefoon op 020-5435678 of stuur een email naar a.van.het.nederend@kvgo.nl.