Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuw: Voorbeeldbrieven voor aanzegplicht op KVGO Personeelswijzer

Op de KVGO Personeelswijzer zijn voorbeeldbrieven te vinden die KVGO-leden kunnen gebruiken. Ze helpen de werkgever bij het voldoen aan de aanzegplicht die sinds 1 januari 2015 van kracht is bij tijdelijke contracten met een looptijd van ten minste zes maanden. Er zijn drie voorbeeldbrieven: ‘niet verlengen’, ‘verlengen voor bepaalde tijd’ en ‘verlengen voor onbepaalde tijd’.

Sinds 1 januari 2015 geldt een aanzegplicht voor werkgevers die met een werknemer een tijdelijk contract voor zes maanden of langer zijn aangegaan. Deze aanzegplicht houdt in dat de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij voortzetting moet erbij worden vermeld onder welke voorwaarden de werkgever dat wil doen, bijvoorbeeld voor welke termijn het geldt.

Boete
Als de werkgever de werknemer niet of niet tijdig informeert, kan dit leiden tot een vergoeding aan de werknemer van maximaal één maandsalaris.

Aanzegplicht herinneringsmail
Eerder liet het KVGO voor de leden al een ander hulpmiddel ontwikkelen: de ‘aanzegplicht herinneringsmail’. Met deze tool kan een werkgever invullen van welke werknemer wanneer het tijdelijke contract afloopt en hij krijgt vervolgens zes weken voorafgaand aan de einddatum ter herinnering een e-mail.

Meer weten?
Klik hieronder onder ‘Docs’ – alleen toegankelijk voor KVGO-leden. Of bel met het KVGO op 020-5435678 en kies voor optie 1.