Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuw voordeel voor KVGO-leden bij invoeren privacywet

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kortweg privacywet van kracht. Dat brengt veel – administratieve – verplichtingen mee. Het KVGO ondersteunt de leden hierbij met onder andere modelcontracten en een stappenplan.

Maarten Reuderink volgt de ontwikkelingen op de voet en stelde drie modelcontracten die de leden moeten helpen alle rompslomp rond de AVG voor de deadline op orde te hebben.

Reuderink: “Net zoals bij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn ondernemers verplicht een verwerkersovereenkomst (onder de Wbp: bewerkersovereenkomst) te sluiten. In verband met de komst van de AVG zijn de Wbp-bewerkersovereenkomsten aangepast. Deze nieuwe modelovereenkomsten voor de leden zijn overigens opnieuw tot stand gekomen in samenwerking met het Dienstencentrum. Ze zijn nu al te gebruiken ook al geldt de Wbp nog.”

Drie modellen
Reuderink en zijn team stelden drie modellen op (eerdere versies zijn vervangen door die van 14-10-2019):

[1] Indien het bedrijf zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is en een verwerker gaat inschakelen:  KVGO DC AVG-modelverwerkersovereenkomst | verantwoordelijke
[2] indien het bedrijf zelf verwerker is en een ‘subverwerker’ inschakelt:  KVGO DC AVG-modelverwerkersovereenkomst | subverwerker
[3] indien het bedrijf zelf verwerker is en met een verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst wil afsluiten:  KVGO DC AVG-modelverwerkersovereenkomst | verwerker
[4] Engelstalige versie voor het KVGO-lid verwerker

Deze modelovereenkomsten  zijn – exclusief voor KVGO-leden – beschikbaar.

Stappenplan
Naast het Dienstencentrum werkt het KVGO intensief samen met de Stichting AVG. Reuderink: “Willen KVGO-leden weten wat hun verplichtingen zijn op grond van de AVG dan raden wij aan om het MKB-stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen door te nemen.

Daarmee introduceren we tegelijkertijd een nieuw ledenvoordeel. Leden van het KVGO ontvingen een gratis voucher, waarmee ze het stappenplan van de Stichting AVG kunnen doorlopen. In vijftien stappen kunnen ze zien of de werkprocessen aan de AVG voldoen en welke maatregelen er eventueel nog getroffen moeten worden.”

Adviseurs
Het is volgens Reuderink niet noodzakelijk een externe functionaris gegevensbescherming in dienst te nemen. Wel heeft hij een tip in petto. “Indien ondernemers een externe adviseur willen inschakelen is het van groot belang dat zij iemand kiezen met ten minste vijf jaar werkervaring. Houdt er rekening mee dat de kosten kunnen variëren tussen circa 130 tot 350 euro per uur. Het KVGO stelde een lijst [Download niet gevonden] samen met specialisten die ervaren zijn in het privacy-recht. Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie te vinden.”

Disclaimer
Het KVGO en het Dienstencentrum zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het model en de schade die een gebruiker van het model daardoor lijdt.