Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuw werkgeversportaal voor pensioenen

PGB Pensioendiensten komt nog dit jaar met een nieuw portaal voor werkgevers. Daar kunnen mutaties sneller en efficiënter worden gemeld en is ook alle verdere informatie over de pensioenregelingen en de pensioenen zelf beschikbaar.

PGB Pensioendiensten, het vroegere Timeos, is de uitvoerende instantie van Pensioenfonds PGB. Het bedrijf beheert de pensioenen en daarmee ook het ingelegd vermogen – inmiddels 24 miljard euro – van grafici, maar ook van meer dan tien andere branches. Van zeevissers tot de bollenhandel. Grafici vormen tegenwoordig nog maar eenderde deel van de inmiddels 304.200 deelnemers, vertelde Daan Heijting, directeur van PGB Pensioendiensten tijdens de Ledenraad op 17 mei in Soest.

PGB Pensioendiensten heeft de afgelopen jaren veel verbeteringen doorgevoerd. Dit mede onder druk van de steeds verder opgeschroefde eisen die aan pensioenfondsen, de uitvoerders en hun bestuurders worden gesteld.

Betere informatie
Daan Heijting: “We hebben een nieuw managementteam. Vermogensbeheer en risicomanagement zijn opnieuw ingericht. Er is een nieuw systeem voor de pensioenadministratie en sinds kort is er ook een nieuw portaal voor de deelnemers die daar met Digid op in kunnen loggen. We willen daarmee de informatie voor de klant zowel bij werkgevers als deelnemers op een hoger niveau brengen.”

Zo’n nieuw portaal komt er dit najaar ook voor de werkgevers. Dat biedt, zoals Heijting het noemt, meer ‘selfservice’ voor de bedrijven. zo kan een werkgever er zelf de betaalwijze, het rekeningnummer of het voorschotbedrag aanpassen.

” Via het portaal kunnen werkgevers ook veel informatie over de betrokken pensioenen inzien, downloaden en afdrukken. Denk aan nota’s, specificaties en het openstaande saldo. “We krijgen nu vaak de klacht dat men wel veel informatie levert, maar nooit iets terug ziet. Overigens zoeken we voor dat portaal nog werkgevers die met ons willen meedenken.”

Klachten melden
Heijting erkent dat het desondanks niet altijd goed gaat en dat ook KVGO-leden regelmatig klachten melden. Die gaan onder meer over onjuiste pensioenopgaven, de zogenaamde UPO’s, niet-correcte informatie over aanvullend pensioen en onduidelijkheid over voorschotnota’s. PGB Pensioendiensten probeert die klachten in direct contact met de werkgever te verhelpen en voert er daarnaast ook regelmatig overleg over met het KVGO.

“Als er klachten of problemen zijn, neem dan direct contact met ons op, dan proberen we het zo snel mogelijk op te lossen.”