Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe digitale hulpmiddelen beschikbaar voor Wet gegevensbescherming

In mei 2018 moeten alle organisaties – dus ook bedrijven – voldoen aan nieuwe privacyregels. Dat zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels hebben betrekking op gegevens van personen, zoals klanten, potentiële klanten, medewerkers en leveranciers. Er is nu een ‘handleiding AVG en AVG-internethulpmiddelen’ van de Autoriteit Persoonsgegeven beschikbaar.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een ‘Handleiding gegevensbescherming gemaakt over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). De uitgave telt 92 pagina’s en bevat onder andere stroomschema’s die deze regelingen verduidelijken.

Regelhulp
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde een ‘Regelhulp voor bedrijven’. Met deze regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgen bezoekers van de site in tien stappen een beeld van wat er nodig is om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Specialist Maarten Reuderink heeft een ander advies in petto. ”KVGO-leden kunnen beter gebruik maken van het 16 stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen waarvoor KVGO-leden een voucher hebben ontvangen waardoor zij gratis gebruik kunnen maken van dit instrument.”

Bovendien maakt dit stappenplan plus andere instrumenten deel uit van het KVGO-ledenvoordeel.

Privacy
”De AVG heeft ook een ander hulpmiddel gemaakt ‘hulp bij privacy’ waar veel nuttige informatie te vinden is. Deze is meer afgestemd op bepaalde doelgroepen dan op de algemene website van de AP”, zegt Reuderink.

Meer weten?

  • Bel voor meer informatie  020 54 35 678 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl.
  • Op dinsdag 13 maart organiseert het KVGO in Soest voor de leden een informatiebijeenkomst over de nieuwe privacyregelgeving. Meer weten? Klik hier.