Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe Grafimedia cao 2018 – 2020 een feit

De Ledenraad van het KVGO ging op donderdag 24 januari om 15.50 in een besneeuwd Soest onder applaus akkoord met het resultaat van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bedrijfstak. Daarmee is, nadat ZSO en de leden van de bonden al eerder hun fiat gaven, de Grafimedia cao 2018 – 2020 een feit.

De voorzitter van de onderhandelingsdelegatie Frans Beun, geflankeerd door de delegatie, zette nauwgezet het onderhandelingsproces voor de circa tachtig leden op een rij. Op 3 december waren de onderhandelaars na een lange en turbulente aanloopperiode er na twaalf uur uit.

Beun ging in op de gemaakte loonafspraken, het generatiepact, de ‘hardheidsregeling’, het derde jaar ww en een handvol andere afspraken. Bovendien belichtte hij welke voorstellen de werkgevers en de werknemers elk introkken en welke stappen er nu gezet gaan worden zoals aanmelding van de cao bij het ministerie van SZW.

Na een aantal vragen over de onderhandelingen en de inhoud van het resultaat ging de Ledenraad zonder hoofdelijke stemming onder applaus akkoord met het resultaat.

Beun bedankte uitvoerig de leden van de delegatie André Marcelis, Reinie Kuperus, Henk Harkema, Gert Veldhuis en het bureauteam van het KVGO Truus Boomgaard, Aukje van het Nederend en Maarten Jansen. Voor Frans Beun zit het werk er zo goed als op. Voor hem blijft het bij een eenmalige exercitie.

Het KVGO gaat op 5 maart in Zwolle en 11 maart in Dordrecht alle details voor de leden nogmaals toelichten.

Andere zaken
Voor de discussie over de Grafimedia cao van start ging, riep KVGO-voorzitter Cees Verweij leden op alert te zijn op een dreigende brexit en zich goed te laten informeren.

Bram ter Beek wees de aanwezigen op de ‘Informatieplicht energiebesparing’ die geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar verbruiken. Over dit thema houdt het KVGO in maart en april zes voorlichtingsbijeenkomsten.

De Ledenraad kent een aantal mutaties. Pieter Brundel neemt de plaats in van Jan Pleijzier voor de SMG Groep. Bart Dobber van Dobber Healthcare Leaflets in Uitgeest versterkt het segment ‘groot’.

De volgende Ledenraad staat in het teken van de voorgenomen benoeming tot voorzitter van het KVGO Dick Naafs en het afscheid van Cees Verweij. Deze vindt plaats op dinsdag 21 mei in Hoofddorp.