Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe subsidiegids grafimedia en duurzame inzetbaarheid regelingen

Eerder deze week publiceerde het A&O Fonds Grafimediabranche haar subsidieoverzicht voor 2024. In deze handige gids, die zowel digitaal als in hard copy beschikbaar is en wordt verspreid, vind je alle beschikbare subsidieregelingen voor dit kalenderjaar. Ben je KVGO-lid en draag je premie af aan de regeling arbeidsmarkt & opleidingen voor de grafimediabranche? Dan kom jij zeer waarschijnlijk ook in aanmerking voor subsidies op de opleidingen van jouw medewerkers.

Hoogtes subsidies

De regelingen voor grafimedia zijn gehandhaafd met een subsidie van 40% voor KVGO-leden. Daarnaast is er wederom 35% MDIEU-subsidie beschikbaar voor bedrijven die gebruik maken van één van de vier duurzame inzetbaarheid programma’s van “Create Your Future”. Geen doel op zich, maar wel een heel mooi middel om jou als ondernemer tegemoet te komen in je opleidingskosten! Graag benadrukken we dat de subsidies bedoeld zijn voor ál onze leden, ongeacht bedrijfsgrootte.

Grafimedia regelingen 2024

In de subsidiegids zijn alle grafimedia regelingen voor 2024 te vinden. Het gaat om bijvoorbeeld subsidies voor vaktechnische opleidingen, BBL-trajecten en scholing van medewerkers tot praktijkopleider. Veel van de opleidingen zijn gericht op de combinatie leren en werk. Deze opleidingen zijn kort, modulair en praktijkgericht. Weet dat er hiernaast veel maatwerk mogelijk is. Mocht je een opleidingsvraagstuk hebben dat niet helemaal binnen de kaders van de bestaande regelingen past, weet dan dat het A&O Fonds Grafimediabranche graag met je meekijkt hoe zij jouw medewerkers kan ondersteunen bij een volgende stap in hun ontwikkeling. Wordt er voor jouw traject subsidie toegekend, betekent dit een teruggave van 40% van de totale investering.

Create your future

Een deel van de beschikbare gelden is bestemd voor de vier opleidingsprogramma’s van Create your future, gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze programma’s hebben tot doel dat zoveel mogelijk medewerkers gezond de pensioenleeftijd halen. Hierbij is aandacht voor zaken als vitaliteit en inzetbaarheid. De programma’s hebben de volgende thema’s:

  • Gezondheid & Energie
  • Kennis & Vaardigheden
  • Motivatie & Betrokkenheid
  • Werk-privébalans

Voor deze programma’s is de zogenaamde MDIEU-subsidie van 35% beschikbaar. Dit percentage wordt toegekend bovenop de 40% basis subsidie. Dit houdt dus in dat je voor deze vier programma’s tot wel 75% subsidie kunt ontvangen.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar de volgende pagina’s en berichten: 1,2 miljoen euro nieuwe subsidie voor grafische bedrijven | GOC en Printmedianieuws.nl: 2024 A&O fonds grafimediabranche subsidiegids.