Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe subsidieregeling voor bedrijven

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voor bedrijven als aanvulling op bestaande regelingen. Met deze nieuwe subsidieregeling wil het kabinet de bedrijven aanmoedigen om in deze roerige tijden te blijven investeren in bedrijfsmiddelen zoals: machines, transportmiddelen, gereedschappen, computers en inventaris. Voor deze subsidieregeling stelt het kabinet 4 miljard ter beschikking dat vooral ten goede moet komen aan het MKB.

BIK

De regeling werkt als volgt:

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.*
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.*
  • Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • Er mogen maximaal 4 aanvragen per jaar worden gedaan.
  • Andere voorwaarden zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met die van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken.

Aanvulling op andere stimuleringsregelingen

Voor kleinere investeringen kunnen KIA en de BIK samengaan.

Ook groene investeringen worden aantrekkelijker: bedrijven kunnen de BIK combineren met de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ Vrije Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Het voordeel van de KIA, MIA en EIA hangt af van de rechtsvorm, de hoogte van de winst die een bedrijf maakt en de belastingtarieven die daarbij horen. In de rekenvoorbeelden in onderstaand weergave is uitgegaan van een effectief tarief van 25%. De KIA en de BIK zijn gebaseerd op het totale investeringsvolume in een jaar, de MIA en de EIA kunnen per bedrijfsmiddel worden aangevraagd. In de rekenvoorbeelden is bij de KIA en de BIK ervan uitgegaan dat dit de enige investering is in een jaar.

Definitieve regeling/procedure aanvragen en uiteindelijke kortingspercentages

Eind dit jaar zal de uiteindelijke regeling worden gepubliceerd nadat de regeling is goedgekeurd als onderdeel van het belasting plan. Dan zullen de uiteindelijke voorwaarden bekend zijn.

De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met de Belastingdienst.

Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing.

*Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit zal uiterlijk 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Rekenvoorbeelden

Klik hier voor rekenvoorbeelden op de website van de Rijksoverheid.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen: Maarten Reuderink 020 – 54 35 678 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl onder vermelding van BIK.