Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe verordening verpakkingen en verpakkingsafval

Woensdag 30 november kwam de Europese Commissie met nieuwe regels voor verpakkingen. 50 % van het in de EU gebruikte papier bestemd is voor verpakkingen. Zonder maatregelen zou er in de EU tegen 2030 een verdere toename van het verpakkingsafval met 19 % plaatsvinden. De nieuwe regels welke direct ingaan zijn bedoeld om deze trend een halt toe te roepen en zullen de verpakkingssector op het goede spoor zetten om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

 

Produceer jij verpakkingen of verpakkingsmateriaal lees dan verder zodat je op de hoogte bent van de 3 doelstellingen hoe de Europese Commissie dit wil bereiken.

Packaging and Packaging Waste Directive

Afgelopen woensdag is door de Europese Commissie de verordening met betrekking tot verpakkingen en verpakkingsafval (Packaging and Packaging Waste) gepresenteerd. Het hoofddoel van deze verordening is om tegen 2040 per lidstaat per hoofd van de bevolking het verpakkingsafval met 15 % te verminderen ten opzichte van 2018.

Het voorstel heeft 3 doelstellingen, namelijk:

  1. De productie van verpakkingsafval voorkomen. Door de hoeveelheid te verminderen, onnodige verpakkingen beperken en oplossingen voor herbruikbare en navulbare verpakkingen bevorderen.
  2. Recycling van hoge kwaliteit. Alle verpakkingen op de EU-markt moeten in 2030 volledig recyclebaar zijn op een economisch haalbare manier. Om dit te bewerkstelligen worden er ontwerpcriteria voor verpakkingen geïntroduceerd.
  3. De behoefte aan primaire natuurlijke hulpbronnen verminderen en een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen tot stand brengen. Gebruik van gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen wordt verhoogt door middel van bindende streefcijfers.

Om onnodige verpakkingen aan te pakken worden bepaalde verpakkingsvormen verboden, zoals wegwerpverpakkingen voor levensmiddelen en dranken in de horeca, verpakkingen voor eenmalig gebruik voor fruit en groenten, miniatuurshampooflessen en andere miniatuurverpakkingen in hotels. 

beleidskader voor biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen

Naast de herziening van de richtlijn over verpakkingen heeft de Commissie ook een beleidskader voor biogebaseerde, biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen gepresenteerd. Dit om ervoor te zorgen dat deze kunststoffen positieve milieueffecten hebben. Op dit moment worden er namelijk vaak nog onterechte claims gedaan m.b.t. composteerbare/biologisch afbreekbare plastics.

Dit voorstel de verwarring moeten wegnemen over welke verpakkingen in welke recyclingbak horen. Op elk verpakkingsonderdeel wordt een etiket aangebracht waarop wordt aangegeven waaruit de verpakking is vervaardigd en in welke afvalstroom deze moet eindigen. Op afvalcontainers zullen dezelfde etiketten hangen. Overal in de EU zullen dezelfde symbolen worden gebruikt. Alle informatie m.b.t. de nieuwe verordening verpakkingen-verpakkingsafval en het nieuw beleidsraamwerk voor o.a. biologisch afbreekbare plastics is te vinden op deze site.

Vragen?

Uiteraard houdt het KVGO ook deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten, voor vragen neem contact op met Gijs Vermeulen via 020 – 5435 678 of g.vermeulen@kvgo.nl