Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe versie premie-overzicht 2021

In december stuurde het KVGO aan alle leden een gedrukte versie van het jaarlijkse overzicht met alle premies voor de werknemersverzekeringen en bedrijfstakfondsen. Helaas bleek later dat er twee wijzigingen zijn.

SPAWW

Daags na het verschijnen van deze brochure maakte het bestuur van de Stichting PAWW bekend dat de premie voor de SPAWW, kortgezegd: het derde ww-jaar, niet wordt verhoogd naar 0,5% maar 0,4% blijft. Deze premie houdt werkgever overigens in op het loon van de werknemer.

Pensioenfonds PGB

Verder bleek eind december dat de premie voor het pensioen niet verhoogd hoeft te worden naar 22,75% van de pensioengrondslag, zoals eerder door het pensioenfonds berekend, maar dat verhoging naar 22,65% afdoende is. De werkgeverspremie voor het pensioen bedraagt daardoor 13,64% en de werknemerspremie 9,01%.

Brochure

Klik hier voor het aangepaste overzicht (alleen toegankelijk voor KVGO-leden):