Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwe wetgeving op Europees vlak door klimaatverandering

De klimaatverandering leidt in hoog tempo tot nieuwe wetgeving op Europees vlak op het gebied van klimaat, circulariteit en duurzaamheid.

VNO-NCW heeft een overzicht gemaakt met daarin de wetgevingsontwikkelingen.
Een groot aantal ontwikkelingen zal in meer of mindere mate direct of indirect gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van grafische bedrijven.
Zie: Wetgevingsontwikkelingen Europese Commissie 2021 - 2022 VNO-NCW

Meer informatie?

Bel Maarten Reuderink, tel. 020 543 56 78 of mail naar info@kvgo.nl onder vermelding van overzicht Europese ontwikkelingen klimaat, circulariteit en duurzaamheid.