Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Nieuwjaarsgroet

2021 was het jaar waarin de grafische industrie weer opkrabbelde uit een zorgelijk en moeilijk coronajaar 2020.

Groot was en is natuurlijk de teleurstelling dat ook 2021 in het teken van de coronacrisis bleef staan met grote impact op zowel ons privé- als zakelijke leven.

Dat de wereld na 2020 nooit meer hetzelfde zou zijn, wisten we allemaal. Maar dat het macro-economisch effect dit jaar zo groot zou zijn, had niemand zien aankomen. Stijging van de energiekosten, de papiermarkt op z’n kop, grondstofprijzen die de pan uitrijzen en tekort aan personeel. Dat zijn op dit moment de uitdagingen waar helaas ook veel grafische ondernemers het jaar 2022 mee in moeten gaan. En dat stemt niet hoopvol in een grafische markt die al vele jaren onder druk staat.

Ondanks en misschien wel juist in deze tijd voelt het KVGO zich gesterkt in zijn bestaan. Door de coronacrisis is er veel meer contact met de leden en zijn de persoonlijke gesprekken veel intenser.
Ook is het gevoel van lid zijn van een vereniging die de belangen behartigt en elkaar verbindt, weer sterker geworden.

Wij kijken uit naar het organiseren van meer fysieke ontmoetingen volgend jaar. Daar blijven we grote behoefte aan hebben. En hopelijk biedt het nieuwe jaar ook ruimte voor het verder herstellen van vertrouwen in onze maatschappij, de wereld om ons heen en de economie.

Het KVGO wenst jullie van harte een heel gezond 2022 toe.

Namens het bestuur en het KVGO-team,

 

Dick Naafs
voorzitter

Bram ter Beek
directeur