Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

NIS2: nieuwe wet verplicht cybersecuritymaatregelen voor bedrijven

Op dit moment geldt in Europa de wet NIS1. NIS staat voor netwerk- en informatiesystemen en verplicht bedrijven om maatregelen te nemen voor hun digitale veiligheid en het melden van ernstige cyberincidenten. Deze wet geldt voor zogenaamde “essentiële bedrijven”, zoals water- en telecombedrijven. In oktober 2024 gaat de nieuwe wet NIS2 van kracht. Het doel van deze wet is vergelijkbaar met NIS1 en breidt de wetgeving uit naar ondernemingen die van cruciaal belang zijn voor onze economie en samenleving én hun toeleveranciers. De kans is groot dat ook jouw onderneming onder deze wetgeving valt. Via het platform Samen Digitaal Veilig kun je het NIS2 Keurmerk behalen. Door het NIS2 Keurmerk te dragen laat je zien dat jij voldoet aan de norm. Het KVGO is partner van Samen Digitaal Veilig. Dit brengt als voordeel dat je het NIS2 Keurmerk kunt behalen met 50% korting.

Scope NIS2

De maatregelen onder NIS2 worden uitgebreid naar ondernemingen die van cruciaal belang zijn voor onze economie en samenleving én hun toeleveranciers. En de toeleveranciers van de toeleveranciers. We hebben het dus over de beveiliging van toeleveringsketens en leveranciersrelaties, onder de noemer ketenverantwoordelijkheid. Als jij levert aan een essentieel of belangrijk bedrijf dan kun je verwachten dat zij je vragen om je cybersecurity op orde te brengen. Naar verwachting zullen meer dan 100.000 bedrijven aan NIS2 moeten voldoen.

Noodzaak

Waarom is deze uitbreiding van cybersecuritymaatregelen nodig? Hackers die zich richten op grote bedrijven vallen vaak eerst kleine bedrijven aan die in connectie staan met die grote bedrijven. Zo wordt de keten ondermijnd en worden grote én kleine bedrijven geraakt. De nieuwe Europese richtlijn is erop gericht het onveiligheidsprobleem in de keten op te lossen.

Proactief boetebeleid

Er is aangekondigd dat er streng gehandhaafd zal worden op het naleven van de NIS2 wetgeving door middel van proactieve regelmatige controles. Dus niet na meldingen of incidenten maar vooraf. Het niet naleven van de wetgeving betekent dat je risico loopt op een forse boete. Het belang is immers groot. Onze kerncentrales, watervoorziening en ziekenhuizen moeten veilig blijven. Iedereen die daaraan levert moet meewerken.

De oplossing

Zorg dat jouw bedrijf NIS2-proof wordt met behulp van Samen Digitaal Veilig. Het NIS2 Keurmerk is een hulpmiddel voor de ketenzorgplicht. Door het NIS2 Keurmerk te halen laat je zien dat jij voldoet aan de norm. Zo behoud je je klant en werk je samen aan een digitaal veilig bedrijfsleven. Om bedrijven te helpen met hun digitale veiligheid en de nieuwe NIS2 richtlijn is het platform Samen Digitaal Veilig ontwikkeld. Samen Digitaal Veilig is een initiatief van branche- en beroepsorganisaties in samenwerking met MKB-Nederland. Het wordt ondersteund door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en het Digital Trust Center.

50% korting voor KVGO-leden

Als KVGO-lid ontvang je 50% korting op gebruik van de tool en diensten van Samen Digitaal Veilig. Dit kun je verwachten:  

  • Toegang tot het platform Samen Digitaal Veilig: 
    • Korte filmpjes voor jou en jouw medewerkers, met uitleg over de gevaren en tips hoe je gevaarlijke situaties voorkomt.  
    • Praktische checklists waarmee je inzicht krijgt in hoe het staat met jouw digitale veiligheid.  
    • Een handig dashboard waarop je jouw voortgang kunt zien.
  • Kosteloze begeleidingswebinars om alles goed te regelen voor jouw organisatie 

Aanmelden

Aanmelden kan via de link op deze pagina: https://kvgo.nl/ledenvoordelen/samen-digitaal-veilig

NIS2 gaat in per oktober 2024. Ons advies is niet te wachten met het ondernemen van actie. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande tekst of over NIS2 of Samen Digitiaal Veilig in het algemeen, neem dan contact op met het KVGO op: 020 54 35 678 of via: info@kvgo.nl.