Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Notitie aan Tweede Kamer over hoge energieprijzen

Het is positief dat het kabinet, via de nieuwe TEK-regeling, 3,1 miljard euro beschikbaar stelt om energie-intensieve (mkb)bedrijven tegemoet te komen vanwege de uitzonderlijk hoge energieprijzen. Wel is de TEK qua voorwaarden strenger dan het Europees steunkader toelaat en ten opzichte van wat verschillende omringende landen doen. De doelgroep wordt daardoor niet goed bereikt. Ook zijn er nog altijd geen (Europese) maatregelen voor behoud van de (Europese) basisindustrie. MKB-Nederland en VNO-NCW doen daarom in een position paper, mede namens het KVGO, verschillende voorstellen aan de Tweede Kamer om hier wat aan te doen.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de impact van hoge energieprijzen bij energie-intensieve bedrijven. We roepen Kamerleden dan ook op om de argumenten uit het position paper ter harte te nemen. Want zeker voor de grafische sector is wat nu op tafel ligt absoluut onvoldoende. Zo blijkt uit een steekproef onder KVGO-leden dat de TEK voor het grootste deel van de achterban absoluut onbereikbaar is omwille van de 12,5%-drempel. Het merendeel komt uit op een percentage van 5 a 6%, want een aanzienlijke stijging is ten opzichte van vorige jaren. De vandaag aangekondigde verlaging van de drempel naar 7% is wat ons betreft dan ook een goede eerste stap.”, meent Brecht Grieten, directeur KVGO.

“Wat ons betreft moet nu ook dat maximumbedrag per bedrijf fors omhoog. Want voor veel bedrijven in de grafische industrie is de 160.000 euro een druppel op een gloeiende plaat. Zeker omdat het Europees steunkader het mogelijk maakt om 2 in en in bepaalde gevallen zelfs 4 miljoen euro per bedrijf aan steun te geven. Andere landen maken wel gebruik van die ruimte, waardoor het internationale speelveld ongelijk is voor Nederlandse bedrijven. Uit onze berekeningen blijkt ook dat binnen het huidige budget van het kabinet van 3,1 miljard euro het mogelijk is om het maximumbedrag te verhogen naar 500.000 euro.”, vult Grieten aan.

Door de strenge voorwaarden bereikt de voorgestelde regeling veel energie-intensieve bedrijven van klein tot groot niet, terwijl ze in de kern gezond zijn en de regeling hard nodig hebben. Ook pleit het KVGO voor voldoende mogelijkheden voor overbrugging tot de TEK-middelen echt beschikbaar komen.

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden -en vanwege wat er in omringende landen gebeurt- is er een goede economische rationale om bedrijven door de crisis met de hoge prijzen heen te trekken en het Nederlandse verdienvermogen en economische structuur in tact te houden.

Meer informatie over ons standpunt? Neem dan contact op via info@kvgo.nl. Klik op onderstaande link op de position paper te openen: