Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Onderhandelingen Grafimedia cao worden heropend

De formele onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia cao worden op maandag 3 december hervat. Werkgevers en vakbonden hebben na een aantal informele gesprekken voldoende aanknopingspunten gevonden om weer met elkaar om tafel te gaan zitten.

De cao-partijen hebben na het ontstaan van de impasse op 21 juni dit jaar niet meer met elkaar onderhandeld. Wel is er achter de schermen met elkaar gesproken om te kijken hoe de onderhandelingen weer vlot getrokken konden worden.

“Tijdens die gesprekken hebben we vooral gekeken of de enorme kloof tussen ons verkleind kan worden zodat het zinvol is om de onderhandelingen te heropenen. We zijn er nog niet, maar ik heb er vertrouwen in dat we voor zowel werkgevers als werknemers tot een acceptabel akkoord kunnen komen”, benadrukt Frans Beun, voorzitter van de cao-werkgeversdelegatie.