Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao bereikt

Vandaag werden de werkgeversdelegatie van het KVGO en de vakbonden het eens over vernieuwing van de Grafimedia cao. In deze vijfde onderhandelingsdag stonden alleen de looptijd en het loon nog op de agenda. De andere afspraken waren eerder al gemaakt.

Reinier de Koning, onderhandelaar namens werkgevers, is zeer tevreden over het bereikte resultaat. ‘Positief was met name de sfeer aan de onderhandeltafel en het wederzijdse begrip voor de situatie waar niet alleen medewerkers maar ook bedrijven zich in bevinden. Het huishoudboekje van beiden staat onder druk. Met dit resultaat zijn we elkaar echt tegemoet gekomen.’

27 maanden

De nieuwe cao krijgt een looptijd van 27 maanden, tot 1 april 2024. Dat is een paar maanden langer dan zowel werkgevers als vakbonden in eerste instantie van plan waren. ‘Dit is uiteindelijk afgesproken om de loonsverhoging wat meer over de tijd uit te kunnen smeren’, aldus Reinier de Koning.

Loonsverhoging

Op verscheidene momenten wordt het feitelijk uurloon verhoogd, namelijk:

  • 1-5-2022 1%
  • 1-9-2022 1%
  • 1-2-2023 1,5%
  • 1-8-2023 1,5%
  • 1-1-2024 1,5%

Andere afspraken

Zoals eerder gemeld, hebben cao-partijen in de voorgaande onderhandelingsrondes al veel afspraken met elkaar kunnen maken. Deze betreffen onder meer de verlenging van de RVU-regeling tot 31 december 2025, een taskforce die zich gaat bezighouden met het aantrekkelijk maken en houden van de bedrijfstak voor nieuw personeel en een aanvulling op de UWV-uitkering in geval van aanvullend geboorteverlof.

In de bijlage staat de complete tekst van het onderhandelingsresultaat: Onderhandelingsresultaat Grafimedia cao 1 januari 2022 tot 1 april 2024

Ledenraadpleging

De cao-partijen spraken af dat zij het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun achterbannen zullen voorleggen. De datum waarop de ledenraadpleging van het KVGO wordt gehouden, wordt binnenkort bekendgemaakt.