Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ontwerp-regeling single use plastics (SUP)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) bereidt regelgeving voor om het aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik (zgn. wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken. Dit gebeurt door het gebruik van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen te ontmoedigen, gebruik van herbruikbare alternatieven te stimuleren en door de kosten voor het opruimen, transport en verwerking van bepaalde kunststofproducten in het zwerfafval (deels) te verschuiven naar de producenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

 • Producenten en importeurs van kunststof houdende producten, te weten ballonnen, vochtige doekjes, tabaksproducten met filters en losse filters voor tabaksproducten, kunststof drinkbekers en drankverpakkingen van ten hoogste 3 liter, voedselverpakkingen, zoals containers voor voedsel voor onmiddellijke consumptie, zakjes en wikkels, en lichte plastic draagtassen;
 • Exploitanten van voedseluitgiftelocaties (snackbars, restaurants, festivallocaties, supermarkten, kantines, kantoren, etc.);
 • Consumenten;
 • Gebiedsbeheerders.

De Ministeriële Regeling geeft uitvoering aan de omzetting van EU-Richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. In 2020 is het Besluit kunststofproducten voor éénmalig gebruik in consultatie geweest. In de onderhavige ministeriële regeling worden enkele maatregelen uit het Besluit nader uitgewerkt:

 • Consumptievermindering van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik door:
  • het verbieden van het gebruik van wegwerp bij consumptie ter plaatse;
  • het verplichten van het aanbieden van een herbruikbaar alternatief en een verbod op het gratis verstrekken van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen bij consumptie onderweg, afhalen en bezorging.
 • Het invoeren van producentenverantwoordelijkheid voor de kosten van zwerfafval en bewustmakingsmaatregelen voor producenten die veel in het zwerfafval worden gevonden
 • Monitoring van rapportageverplichtingen
  De uitkomsten van een uitgebreid stakeholdersproces zijn in deze Regeling verwerkt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

 • Vermindering van het aandeel van deze producten in het zwerfafval;
 • Reductie in consumptie van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor éénmalig gebruik;
 • Verschuiving van (een deel van) de kosten van opruimen, vervoer en verwerking van zwerfafval van publieke naar private partijen.

Commentaar

Het KVGO heeft twee hoofdbezwaren tegen de ontwerpregeling.

 • Indien de eis dat de producten en verpakkingen die onder deze Ontwerpregeling vallen weer opnieuw voor het oorspronkelijke doel gerecycled moeten worden in enge zin moet worden uitgelegd, is deze eis onrealistisch en contraproductief. Deze definitie en verplichting van hoogwaardige recycling staat ook niet in de richtlijn EU/2019/904.
 • Gescheiden inzamelen wordt niet nader gedefinieerd in de ontwerpregeling. Hierdoor zou het mogelijk worden dat papieren en kartonnen drinkbekers en voedselverpakkingen tegelijkertijd met het oud papier en karton wordt ingezameld en niet afzonderlijk. Dit zal tot laagwaardige verwerkingen leiden die het huidige systeem voor inzameling van oud papier en karton ondergraaft en onbetaalbaar maakt.

De regeling heeft ter consultatie gelegen en in PRN-verband is commentaar gegeven op de ontwerpregelgeving waarin bovenstaande bezwaren uitvoerig worden uitgelegd. De PRN brief hierover is te bekijken in onderstaande download.

Meer informatie?

Bel Maarten Reuderink, tel. 020 – 54 35 678

Zie ook:

Regelgeving SUP single use plastics

PRN zienswijze single use plastics (SUP)