Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ontwikkeling indirecte kosten vertoont gemengd beeld

De ontwikkeling van de indirecte kosten in 2018 vertoont een gemengd beeld, zo blijkt uit berekeningen van het KVGO.

De berekeningen zijn gebaseerd op het CEP en gepubliceerd door het CPB in maart 2019. De arbeidskosten vielen lager uit dan eerder gedacht, indirecte materialen werden weliswaar duurder, maar toch minder dan in het voorafgaande jaar.

De ontwikkeling van de werkelijke kosten is vergeleken met de prognoses die in september 2017 werden gedaan voor het daarop volgende jaar.

Diensten van derden laten een rustig beeld zien, terwijl de afschrijvingen sterker toenamen dan eerder werd voorspeld. Daarbij gaat het wel om een algemeen beeld; de werkelijke ontwikkeling is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van elk bedrijf in de sector.

Arbeidskosten

De arbeidskosten blijken te zijn gestegen met 2,3 procent terwijl eerder werd uitgegaan van 3,2 procent. Vergeleken met de stijging van 1,6 procent in het jaar 2017 is wel sprake van een hogere toename.

De post indirecte materialen vertoonde een stijging met 2,5 procent terwijl vóór het begin van 2018 nog werd uitgegaan van een daling met een half procent.

Afschrijvingen

Verder kwamen de afschrijvingen gemiddeld 6,1 procent hoger uit, dat is aanzienlijk meer dan de voorspelde 3,95 procent. De kosten van diensten van derden gingen gemiddeld met 2,2 procent omhoog.

Applicatie


In opdracht van het KVGO maakte het Dienstencentrum een applicatie waarmee KVGO-leden een prognose van de komende indirecte kosten voor hun bedrijf op een rij kunnen zetten.

Klik hier om naar de tool te gaan.