Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ook mail ontvangen van de stichting PAWW?

De regeling PAWW is de private aanvulling op de WW en WGA-uitkering. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken om de versobering van de WW en de WGA van enige jaren geleden te repareren. De stichting PAWW geeft hier uitvoering aan.

E-mailbericht van stichting PAWW

De stichting PAWW stuurt aan werkgevers een e-mail over het al dan niet verlengen van de deelname aan de PAWW. De stichting geeft in de e-mail aan dat het al dan niet verlengen gevolgen kan hebben voor de administratie. Dit kan tot verwarring leiden omdat niet geheel duidelijk wordt of de deelname is verlengd en of er op deze mail actie ondernomen moet worden. Het KVGO heeft hierover contact opgenomen met de stichting PAWW. 

Verlenging regeling

Cao-partijen hebben enige tijd geleden besloten om de deelname aan de PAWW te verlengen. Deze verlenging is in behandeling bij de stichting. Op de mail van de stichting PAWW hoeft door werkgevers geen actie ondernomen te worden.  

Vragen? Neem contact met ons op via info@kvgo.nl of bel naar 020 – 543 56 78