Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Opnieuw uitstel uitspraak hoger beroep Ja/Ja-sticker

De uitspraak in het hoger beroep over de invoering van de Ja/Ja-sticker in de gemeente Amsterdam is opnieuw uitgesteld tot 24 september. Dat maakte het hof op 3 september bekend.

Het KVGO, Spotta en MailDB gingen in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter dat Amsterdam de Ja/Ja-sticker, die afwijkt van het landelijke systeem, mag invoeren.

Het KVGO, verspreider Spotta en branchevereniging MailDB zijn van begin af aan van mening dat het niet aan de gemeente is om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Daarnaast schaadt de Ja/Ja-sticker de belangen van winkeliers en de betrokken branches. En is de invoering gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims. Pas na de uitspraak wordt duidelijk of gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de Ja/Ja-sticker over te gaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Afwachten
Bram ter Beek van het KVGO kan niet anders dan afwachten op de uitspraak van het hof.

“We zien dat andere gemeenten met soortgelijke initiatieven komen. Er zijn zelfs gemeenten die de huis-aan-huis-bladen onder dit regime willen laten vallen. We hebben allerlei principiële bezwaren tegen het systeem op een rij gezet, maar ook voor onze leden staat er veel op het spel. Als het hof akkoord gaat met het nieuwe systeem vallen er veel drukorders weg. Die vrijgevallen capaciteit blijft op de markt. Het gevolg is een nog grotere druk op de prijzen. Niet alleen grote drukkerijen hebben daar last van. Ook kleinere drukkerijen zouden zeker de gevolgen ondervinden.”

Doelgericht communiceren
Ter Beek voegt nog iets toe. “Een negatieve uitspraak zou drukwerk opnieuw en onterecht in de hoek van milieuvervuilende communicatie zetten. Drukwerk is bij uitstek een middel dat past in het streven naar een circulaire economie. Bovendien zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe technieken en methoden om via papier nog doelgerichter te communiceren. Die inspanningen zetten we uiteraard met onze partners voort.”