Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Oproep: Stel u kandidaat voor de KVGO-Ledenraad

Voor de vijfde keer sinds de invoering in 2003 wordt door de leden van het KVGO in oktober de Ledenraad gekozen. Om te kunnen kiezen, roept het bestuur van het KVGO kandidaten op om zich hiervoor verkiesbaar te stellen.

De Ledenraad is de gekozen ‘algemene vergadering’ van de vereniging KVGO en beoordeelt het beleid van het bestuur. De Ledenraad is nauw betrokken bij strategie, beleid en de toekomst van de het KVGO en beslist op een transparante en democratische wijze.

Deze vijftig afgevaardigden vormen de evenredige vertegenwoordiging van de kleine, middelgrote en grote bedrijven. Deze personen zijn actieve en betrokken ondernemers. De Ledenraad vormt een netwerk met voldoende ruimte voor het uitwisselen van praktische zaken, kennis en ervaringen.

Voor alles is de Ledenraad de spreekbuis van alle leden.

Het is van essentieel belang dat de verschillende segmenten goed en evenredig in de Ledenraad deelnemen. De belangen van de vereniging KVGO worden het beste gediend als alle vijftig zetels zijn opgevuld.

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.Bekijk op Youtube

Opened in een nieuw venster
Verkiezing
Alle ondernemingen die lid zijn van de vereniging KVGO kunnen personen voordragen voor een plaats in de Ledenraad binnen het segment van de bedrijfsgrootte. De Ledenraad is opgedeeld in drie segmenten: grote, middelgrote en kleinere bedrijven.

De leden ontvangen in oktober een oproep per e-mail met de kandidatenlijst van hun segment. De verkiezing van afgevaardigden vindt plaats van 18 oktober tot en met 1 november 2017. Dit gaat digitaal via internet.

De kandidaat met het hoogste aantal stemmen is gekozen. Bevat een kandidatenlijst minder of net zoveel kandidaten als het maximum aantal plaatsen binnen het segment, dan vinden er geen verkiezingen in dat segment plaats. Kandidaatstelling is vanaf nu mogelijk tot 18 september 2017.

Aanmelden als Kandidaat
Eind augustus ontvangen alle leden een aanmeldmail waar ze zich kandidaat kunnen stellen. Als betrokkene niet bij de KvK is ingeschreven als vertegenwoordiger van het bedrijf dient u een verklaring te mailen aan Roel Worp door de wel bij de KvK ingeschreven vertegenwoordiger dat deze akkoord gaat met de kandidatuur.

Belangrijk
Lid-bedrijven die met elkaar in een groep zijn verbonden, worden aangemerkt als één lid en kunnen dus maar één kandidaat stellen.

Een lid-bedrijf kan niet tegelijkertijd zowel in het bestuur als de Ledenraad zitting hebben en evenmin voorkomen op meer dan één segmentlijst.

Verkiezingscommissie
De Verkiezingscommissie houdt toezicht op de verkiezingen en zorgt dat alles conform de regels verloopt. Deze commissie bestaat uit Louwe Dijkema (voorzitter), Ben Janssens, Ruud Koerts en Marnix Kreyns en wordt door het KVGO-bureau ondersteund.

Nu al kandidaat stellen?
Wilt u zich nu al kandidaat stellen, dat kan via deze link.