Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Optimale inzetbaarheid, nu en in de toekomst

Een juiste match met de kennis en vaardigheden van medewerkers is één van de factoren om optimaal inzetbaar te zijn, nu en in de toekomst. Zodat jouw organisatie futureproof is!

Hoe stimuleer jij de leercultuur in je organisatie? Ca. 42%* van de medewerkers geeft aan behoefte te hebben aan een opleiding of cursus. Hoe hoger de betrokkenheid en ervaren autonomie van de medewerker, hoe hoger de bereidheid om een opleiding of cursus te volgen. Ook de leidinggevende heeft een belangrijke rol om leren en ontwikkelen te stimuleren.

Vanuit de sector zijn er diverse mogelijkheden om leren en ontwikkelen te stimuleren, zelfs met subsidie vanuit het KVGO. Dit kan zowel direct (met opleidingen en trainingen) als indirect (stimuleren leidinggevenden of betrokkenheid). 

Kijk voor meer info op www.createyourfuture.nl en neem contact met ons op om te kijken wat we voor je kunnen betekenen.