Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Opvolging Bram ter Beek van start

De afgelopen twee jaar heeft Bram ter Beek als directeur van het KVGO, invulling en uitvoering gegeven aan de door de ledenraad in 2020 goedgekeurde toekomststrategie: het verder uitbouwen van het werkgeversdomein, het ondernemersdomein en de voorbereiding voor de gewenste differentiatie van de contributie.

Over ruim een jaar gaat Bram ter Beek met pensioen.

Het bestuur heeft gemeend om in het kader van de op handen zijnde verdere uitvoering van de strategie, reeds nu te gaan zorgen voor een opvolger van de huidige directeur.

Daarmee wil het bestuur bereiken dat de nieuwe directeur tijdig sturing gaat geven aan deze voor het KVGO en zijn leden belangrijke veranderingen.

Voor de werving en selectie is GasselingSearch ingeschakeld. Marcel Gasseling begeleidt voor het KVGO dit wervings- en selectieproces.

Klik hier voor meer informatie over de functie en de procedure.

Bestuur KVGO
Dick Naafs, voorzitter