Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemer is van alle tijden

Omscholen, bijscholen, gezondheid, flexibiliteit, multi-inzetbaarheid, gemotiveerd houden, energie houden bij de oudere werknemer, minder uren werken richting het pensioen, balans tussen uit te voeren taken en aanpassingen op de werkvloer.

Dat zijn kernwoorden op de vraag waar aan wordt gedacht bij ‘duurzame inzetbaarheid’, opgetekend tijdens de KVGO-bijeenkomst op 9 mei voor bedrijven tot 50 werknemers over De oudere werknemer.

Het netwerk kwam bijeen bij het GOC te Veenendaal. Helga Rosendaal en Carolien Minnen, beiden werkzaam bij het GOC, lieten de deelnemers de digitale Loopbaan-APK zien. Deze scan, benaderbaar via www.c3werkt.nl, geeft de werknemer inzicht in zijn professionele ontwikkeling.

Vervolgens gaven zij de deelnemers handreikingen voor het inzetbaarheidsgesprek. Via vragen zoals of er plezier is in het werk, of de werknemer vindt dat zijn kennis en vaardigheden actueel zijn, hoe het staat met de werk-privébalans en hoe hij zijn werk over 3 tot 5 jaar ziet wordt de werknemer geholpen bij het zelf nadenken over zijn werk en loopbaan – en daaruit voortvloeiend over zijn duurzame inzetbaarheid.

Aukje van het Nederend van het KVGO vertelde tot slot wat de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid inhouden. Zo gaat de cao uit van gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer en is er een aantal regelingen voor werktijdvermindering (in de volksmond 80/90/100-regeling genoemd).

Pensioen in zicht
Werknemers die minder willen werken als de pensioendatum in zicht komt, kunnen gebruikmaken van het deeltijd- of vroegpensioen: een paar dagen per week met pensioen of eerder met pensioen. Gediscussieerd werd over de (on)mogelijkheden als de werknemer het werk eigenlijk niet meer aankan maar werkgever geen andere posities beschikbaar heeft.

Duurzame inzetbaarheid is van alle tijden en oudere werknemers zullen er ook altijd zijn: reden te meer om goed te kijken naar de inrichting van de organisatie. Wellicht zijn er meer structurele oplossingen te vinden? Anders blijft het probleem van verminderde inzetbaarheid zich voordoen.

De volgende keer komt het netwerk voor bedrijven tot 50 werknemers bijeen op 28 september. Zet het alvast in je agenda!