Lidmaatschap

Als gevolg van de digitalisering schuiven ooit gescheiden werelden steeds verder in elkaar. Naast grafische ondernemingen zijn dan ook steeds meer bedrijven lid met activiteiten aan de rand of zelfs over de grens van het klassieke grafimedia-domein.

Lid worden?

Interesse in het KVGO-lidmaatschap? Neem dan contact met ons op.

  • bel: 020 543 56 78
  • e-mail: info@kvgo.nl
  • of vul het formulier in en dan nemen wij contact met jou op:

Ja, neem contact met mij op over het KVGO-lidmaatschap:

Opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per aangetekend schrijven vóór 31 december van enig kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het daaropvolgend kalenderjaar.

De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan:

  • KVGO t.a.v. de directie, Boeing Avenue 209, 1119 PD  Schiphol-Rijk

Ledenoverzicht

Klik hier voor de actuele ledenlijst.