Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van het KVGO en is, als algemene vergadering, het hoogste beslisorgaan. De ledenraad fungeert tevens als klankbord voor het bestuur. Het bestuur bespreekt ideeën die het KVGO aangaan met de ledenraad.
De ledenraad vervult tevens een interessant netwerkfunctie, zo is de afgelopen jaren gebleken.
Om de vier jaar vinden verkiezingen van de ledenraad plaats. De ledenraad is in drie segmenten verdeeld (klein, middelgroot en groot) om een evenwichtige stemverhouding te krijgen tussen de kleine, middelgrote en grote bedrijven. Alle binnen de ledenraad uitgebrachte stemmen hebben dezelfde waarde en niet één segment heeft de overhand.
De ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

De ledenraad benoemt de leden van het KVGO-bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door acht personen, exclusief de voorzitter. Ook het bestuur kent de segmentsindeling naar kleine, middelgrote en grote KVGO-leden. Het aantal door de ledenraad uit de ledenkring te benoemen bestuursleden is zes, uit elk segment twee. De overige twee zetels zijn beschikbaar voor – al of niet tijdelijke – onafhankelijke bestuursleden. De ledenraad benoemt, na een bindende voordracht van het bestuur, de voorzitter van het KVGO.

Aan het einde van de AV op 7 december 2021 werd onderstaande ledenraad geïnstalleerd.

Segment groot | 10 leden

 • Dobber Healthcare Leaflets, Uitgeest
 • Drukkerij Wilco, Amersfoort
 • Enveloprint, Dinxperlo
 • Euroflex Printing Holland BV, Zwolle
 • IDEMIA, Haarlem
 • Janssen/Pers Rotatiedruk BV, Gennep
 • Senefelder Misset Doetinchem, Doetinchem
 • Drie vacatures

Segment middelgroot | 10 leden

 • Boekbinderij Abbringh, Groningen
 • Drukkerij ELTA, IJmuiden
 • Hassink verpakkingsdrukwerk, Passie voor zichtbaarheid, Haaksbergen
 • Opmeer drukkerij, Den Haag
 • Van Elst Grafische Afwerking BV
 • Veldhuis Media, Meppel
 • Volkers, Nijkerk
 • Drie vacatures

Segment klein | 10 leden

 • Amara Partners, Den Haag
 • BrinkOmega Van Poecke, Houten
 • Donkel & Donkel, Print – Copy – Bind, Drachten
 • Drukkerij Ernes, Landgraaf
 • Drukkerij Reinier van der Kooi, Veendam
 • Dutch Card Printing, Groningen
 • Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
 • Rocka Druk, Rotterdam
 • Van den Burg Groep BV, Weurt
 • Eén vacature