Als gevolg van de digitalisering schuiven ooit gescheiden werelden steeds verder in elkaar. Naast grafische ondernemingen zijn dan ook steeds meer bedrijven lid met activiteiten aan de rand of zelfs over de grens van het klassieke grafimediadomein.

KVGO-leden zijn te vinden op drukwerk.nl.

Lid worden?
Interesse in het KVGO-lidmaatschap? Bel 020 543 56 78. Eerst meer informatie? Vul het contactformulier in en een van onze medewerkers neemt snel contact met u op.

Opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per aangetekend schrijven vóór 31 december van enig kalenderjaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het daaropvolgend kalenderjaar.

De schriftelijke opzegging kan worden gericht aan het KVGO t.a.v. de directie, Boeing Avenue 209, 1119 PD  Schiphol-Rijk.