Het Huishoudelijk Reglement is op dezelfde datum vastgesteld en door de Ledenraad aangepast op 26 november 2009 en 29 september 2011.

KVGO Statuten

KVGO Huishoudelijk reglement