De Statuten van het KVGO zijn door de Ledenraad van de vereniging in een extra Algemene Vergadering op 13 november 2019 vastgesteld.

Het Huishoudelijk Reglement is op 3 december 2008 vastgesteld en door de Ledenraad aangepast op 26 november 2009 en 29 september 2011.

Statuten 2019

KVGO Huishoudelijk reglement