Bestuur

De ledenraad van het KVGO kiest het bestuur van de vereniging. Dit bestuur wordt gevormd door ten hoogste twaalf leden plus de voorzitter.

Het bestuur vormt, net als de Ledenraad, een afspiegeling van de bedrijfstak naar bedrijfsgrootte. De Ledenraad benoemt, na voordracht door het bestuur, de voorzitter van het KVGO.

Elk segment – klein, middelgroot en groot – kiest uit de kandidaten voor een bestuursfunctie het benodigde aantal kandidaten en draagt deze voor ter benoeming door de Ledenraad.

Samenstelling bestuur |  20 januari 2021

Dick Naafs | voorzitter

Segment Klein

  • Edwin Iwema | Drukkerij Elta, IJmuiden
  • Cees van Norden | Amara Partners, Haastrecht
  • Laurens Steenbakkers | SR Communicatie, Dussen
  • Vacature

Segment Midden

  • Izo Hoytink | Binderij Van Wijk Utrecht, Utrecht
  • Boy Opmeer | Opmeer Drukkerij, Den Haag
  • Twee vacatures

Segment Groot

  • Floor de Groot | De Groot Drukkerij, Goudriaan
  • Annette Dales | Multicopy The Communication Company | Nederland
  • Twee vacatures