Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Overheden ondertekenen Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De overheid – rijk, provincie, gemeenten en andere bestuurlijke instanties – heeft gezamenlijk 60 miljard euro te besteden aan goederen en diensten. Van duurzaam inkopen is weinig terechtgekomen, ondanks alle mooie verhalen en criteriadocumenten.

Daarom hebben op 8 december het Rijk, meer dan 50 gemeentes, 3 provincies en de Unie van waterschappen het Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen 2016-2020 ondertekend. Verwacht wordt dat meer lagere overheden dit manifest zullen ondertekenen. Met het manifest willen de ondertekenaars een impuls aan MVI geven.

MVI houdt in dat bij de inkoop van diensten en goederen (werken inbegrepen) in alle fasen van het inkoopproces rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid.

Het is een belangrijk instrument om de duurzaamheidsambities te verwezenlijken die overheden en bedrijven zich stellen. Denk aan het verminderen van de CO2-emissies, de transitie naar de circulaire economie, het voorkomen van schendingen van de mensenrechten in de productieketen en het nakomen van de afspraken uit het Energieakkoord.

15_04_kvgo_maarten_reuderink-260x390.jpg
Maarten Reuderink

MVI-actieplan
In 2050 moet er volledig duurzaam worden ingekocht door de overheid. De deelnemende partijen willen dit bereiken door het opstellen en uitvoeren van MVI-actieplannen die openbaar en controleerbaar zijn. In de zomer van 2017 moeten ze zijn afgerond.

In de Handreiking MVI 2016-2020 wordt ingegaan op het opstellen van de plannen. Hierin staat een aantal uitgangspunten (zoals het aanbesteden op ambitie en het uitgaan van ‘levensduurkosten’ in plaats van aanschafprijs).

Verder wordt ingegaan op de thema’s van MVI: biobased, circulair, klimaatbewust (de CO2-voetafdruk), innovatiegericht inkopen, mensenrechten en de sociale opbrengst van de investeringen.

Maarten Reuderink: “Het is te hopen dat dit keer er daadwerkelijk een omslag wordt gemaakt en dat bijvoorbeeld de gemeenten niet weer de nadruk leggen op het verminderen van hun sociale lasten.”

Meer weten? Bel Maarten Reuderink, tel. 020 -543 56 78.