Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Partijbijeenkomst DGP: samen is een werkwoord

Terugblik Algemene Vergadering KVGO –

Afgelopen dinsdag organiseerden we de algemene vergadering van het KVGO. Ruim 100 deelnemers bezochten het Oude Magazijn in Amersfoort voor – met een knipoog naar de actualiteit – de partijbijeenkomst van “De Grafische Partij”. Aanwezige (potentiële) leden en branchegenoten kwamen samen om hun ideeën met elkaar te delen over hoe we samen de grafische sector kunnen versterken. En hoe dé grafische partij van Nederland, het KVGO, onder meer in Brussel en Politiek Den Haag hieraan kan bijdragen.

Dé Grafische Partij

De grafische sector verdient immers een sterke brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van haar ondernemers. Het KVGO waar ondernemingen graag lid van willen zijn en blijven. Dé club die verenigt en verbindt. Maar bovenal ook levert waar ze voor is opgericht: het creëren van een gelijk speelveld, en het -waar mogelijk – voorkomen van valkuilen.

Ook in de komende maanden staan ondernemers in de grafische sector weer voor forse uitdagingen. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de cao-onderhandelingen, het invaren van de nieuwe pensioenwetgeving en het in gebruik nemen van een geheel nieuw functiehandboek. Maar zeker ook vanwege de ontwikkelingen op de postmarkt, regelgeving met betrekking tot bijsluiters, ontwikkelingen op gebied van de ja/ja-stickers en de kansen en bedreigingen van de nieuwe verpakkingswetgeving voor KVGO-leden. En niet in de laatste plaats vanwege de stappen die bedrijven zullen moeten zetten in kader van verduurzaming.

Voor al deze onderwerpen geldt toch vaak maar één credo: samen kunnen we meer dan alleen. Hierbij geldt wel, volgens KVGO-voorzitter Dick Naafs: “Samen is een werkwoord. Samen kan alleen maar als potentiële leden (opnieuw) aanhaken bij het KVGO. Samen kan alleen maar als er leden zijn die hun verantwoordelijkheid binnen de club blijven nemen. Samen kan alleen maar als we – met respect voor elkaars eigenheden – elkaar steeds blijven opzoeken en over elkaars schaduw zoeken naar constructieve oplossingen.” Volgens Naafs is het KVGO daarvoor dé partij die die ontmoeting mogelijk kan maken en ervoor kan zorgen dat de som meer is dan het geheel der delen.

KVGO groeit!

En dat het KVGO “Dé Grafische Partij” is, blijkt onder meer uit haar groeicijfers. Zo poneerde de vereniging vorig jaar een duidelijke ambitie: de dekkingsgraad voor de cao moet omhoog. Dus ging het KVGO aan de bak om – tegen de stroom in – vooral nieuwe leden te werven, maar bovenal ook de huidige leden aan boord te houden.

“Hierin lijken we toch succesvol te zijn. Want het KVGO kent weer een groei van het aantal werkzame personen bij KVGO-aangesloten bedrijven. En dit zien we ook terug in hele mooie acquisitiecijfers. Tot op dit moment telden we in 2023 al 26 nieuwe leden, van groot tot klein. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! We zijn nog niet waar we willen zijn. Maar de spreekwoordelijke hockeystickcurve hebben we nu wel ingezet.” wist Dick Naafs, voorzitter KVGO, de aanwezigen te vertellen.

Die stijgende lijn wil het KVGO natuurlijk graag behouden. Daarom gaan we in de komende periode verder aan de slag met het benaderen van oud-leden en niet-leden. Via een doelgerichte campagne zullen we zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren voor een bezoek van het KVGO waarin we onze toegevoegde waarde uitleggen. En weten ons daarin gesteund door het enthousiasme van huidige KVGO-leden.

Benoemingen

Deze inhoud is beschikbaar na acceptatie van de cookies.

Bekijk op Youtube Opened in een nieuw venster

Samen is niet alleen een werkwoord, het wordt ook al toegepast bij het KVGO. Zo benoemde de Ledenraad Tiny Brinkman (Koninklijke Van der Most) en Nathalie Poelhekken (Te Sligte) in de onderhandelingscommissie namens de werkgevers. Deze commissie gaat in de komende periode de belangen voor de werkgevers behartigen bij de cao-onderhandelingen. Ook wordt de Ledenraad zelf versterkt. Zo is Riemer Warnar (Rocka Sign) toegetreden namens segment klein. Voor segment midden zal Iwan in den Bosch (Drukkerij Snep BV) toetreden. En Martijn Pels (Geostick) is benoemd vanuit segment groot.

Binnen het KVGO-bestuur heeft Eric Roos (de Toekomst) de taak van secretaris op zich genomen. In de komende periode zal ook een nieuwe penningmeester gezocht en gevonden worden. Daarnaast presenteerde directeur Brecht Grieten de ingezette koers aan de deelnemers van de algemene vergadering. En met succes. Alle besluiten, waaronder de begroting 2024, zijn met meerderheid door de ledenraad goedgekeurd, waarmee het vertrouwen in Bestuur, directie en organisatie werd bevestigd.

Dick Naafs, voorzitter KVGO: “Heel erg fijn en hoopgevend dat al deze leden, met hun vertegenwoordigers, ook in de komende periode hun schouders willen zetten onder de verdere groei van het KVGO. Van de onderhandelingscommissie tot de Ledenraad en het bestuur. In alle geledingen zien we nu een mooie afspiegeling van onze achterban. En dat is alleen maar gezond!”

Heb jij zin om ook een rol te spelen binnen het KVGO? En samen met collega-ondernemers te sparren over voor jou relevante vraagstukken? Laat dan zeker van je horen! Want zowel in bestuur als ledenraad zijn we nog op zoek naar dynamische en energieke bestuurders!

De grafische sector in 2034

12 ondernemende branchegenoten gingen onder supervisie van Fountainheads de afgelopen maanden ook aan de slag met hun toekomstvisie op de grafische sector. Waar staat de sector in 2034? En wat betekent dit voor een grafische ondernemer anno 2023? Deze resultaten werden voor het eerst gedeeld met de aanwezigen.

Workshops

In de middag konden aanwezigen deelnemen aan een twee rondes interactieve workshops waar leden met elkaar én met KVGO-specialisten de diepte indoken.

Hier vind je de beschikbare presentaties (beschikbaar voor KVGO-leden):

Ben je geen lid van het KVGO en zou je wél de presentaties willen ontvangen, stuur dan even een email naar: info@kvgo.nl.

Presentatie cao-ontwikkelingen

Tot slot stond Raymond Puts, algemeen directeur van AWVN, stil bij de toekomst. Hij praatte ons bij over cao-ontwikkelingen.

Hier vind je de beschikbare presentatie (beschikbaar voor KVGO-leden):

Ben je geen KVGO-lid maar zou je wél je de presentatie willen ontvangen? Stuur dan een email naar: info@kvgo.nl.

Afscheid directeur Bram ter Beek

Na de inhoudelijke presentaties en workshops hebben we afscheid genomen van directeur Bram ter Beek. Bram is gedurende 30 jaar actief geweest bij het KVGO, de laatste jaren in functie van directeur. Zijn gezin en vele oud-collega’s waren afgereisd naar Het Oude Magazijn om gezamenlijk dit afscheid te vieren!

Bovenal stond deze partijbijeenkomst in het teken van elkaar ontmoeten. Met een hapje en een drankje werd er goed genetwerkt tussen leden onderling, maar zeker ook met de aanwezige relaties en betrokken stakeholders. En daar doen we het voor, want een vereniging, dat is mensen samenbrengen. Noteer dus nu alvast 14 mei 2024 in de agenda. Dan vindt namelijk de volgende algemene vergadering van het KVGO plaats!

Klik hier voor alle foto’s van de bijeenkomst van 14 november 2023. Wanneer je de link volgt, kun je de foto’s die je aanspreken (zelf) downloaden!