Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Penningmeester Edwin Iwema presenteert sluitende begroting 2019

Edwin Iwema, presenteerde tijdens de Ledenraad op 14 november in Soest zijn eerste begroting. Als opvolger van Henk van Esch legde de penningmeester de leden een conceptbegroting 2019 voor die een nieuwe opzet kende. Acht hoofdactiviteiten van de vereniging vormen de leidraad bij de onderbouwing van de cijfers.

“Vanzelfsprekend is de omvang van de grafische branche bepalend voor de financiën van de vereniging KVGO”, zei Iwema. “Voor 2019 wordt een daling van 3 procent van de personeelsomvang binnen de ledenbedrijven verwacht. Aangezien de consolidatie binnen de branche voortschrijdt, zal het aantal vestigingen naar verwachting met zo’n 7 procent dalen. Een bescheiden aanwas van leden en het aanpassen van het contributieniveau met 2 procent resulteert in een daling van de contributiesom met 3 procent.”

Op de iets langere termijn – 2020 en 2021 – verwacht de penningmeester dat de personeelsomvang bij ledenbedrijven per saldo 3 a 4 procent per jaar gaat afnemen.

“Deze afname is gelijk aan de afgelopen jaren. Die verwachting is gebaseerd op het vertrouwen dat het conjuncturele herstel op den duur beter merkbaar zal zijn in de grafimediabranche. Bovendien verwachten wij dat de vervanging van drukwerk door digitale communicatiemiddelen in Nederland meer in de pas gaat lopen met de landen om ons heen.”

Inkomsten en uitgaven
Het KVGO rekent in 2019 op een totaal aan inkomsten van 2.956.980 euro aan inkomsten. Voor het overgrote deel zijn deze afkomstig uit de contributie: 2.075.000 euro. Aan directe opbrengsten noteert de penningmeester 881.980 euro.

Aan de acht hoofdactiviteiten denkt Iwema 2.946.700 euro uit te gaan geven, waarbij hij een ton reserveert als bijdrage aan de algemene reserve. Daarmee rest een positief saldo van 10.280 euro.

Acht hoofdactiviteiten
Acht hoofdactiviteiten van het KVGO vormen met ingang van 2019 de basis voor de cijfers. Deze indeling wijkt af van die de afgelopen jaren is gehanteerd.

Iwema: “Bestuur en bureau menen dat met deze indeling het inzicht van de leden in het waarom en het hoe van het KVGO beter bij de leden over het voetlicht komt.”

Die acht hoofdactiviteiten zijn zo geformuleerd: het KVGO regelt de arbeidsvoorwaarden en de Grafimedia cao (643.748 euro), is kenniscentrum (466.480 euro), brengt ondernemers bij elkaar (278.457 euro), voorkomt belemmerende – (inter-)nationale – wetgeving (276.363 euro), organiseert, informeert en communiceert (263.666 euro), vertegenwoordigt de branche (215.405 euro), promoot drukwerk (165.108 euro) en bespaart kosten voor de leden (45.421). Aan facilitaire zaken en administratie denkt Iwema 492.052 euro uit te gaan geven.

De Ledenraad ging akkoord met de begroting 2019 en contributiebesluit 2019.