Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Persbericht | Gebundelde kracht maakt sterker

Recentelijk zijn brancheorganisaties KVGO, Mediafederatie en Magazine Media Associatie (MMA) als ‘affiliate members’ aangehaakt bij de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) met als doel om gezamenlijk sterker op de postmarkt te staan.

Naar aanleiding van de in 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) georganiseerde postdialoog is er al veelvuldig contact geweest tussen hierboven genoemde brancheorganisaties. Sindsdien heeft de VGP ingezet op een vorm van gestructureerd overleg (Tripartiet Overleg Postmarkt, voorheen Maatschappelijk Overleg Postmarkt) als een mogelijke oplossing vanwege het bewust wegnemen van marktwerking door de overname van Sandd door PostNL.

Het KVGO, de Mediafederatie en de MMA steunen dit initiatief – sterker: naar aanleiding van het overleg dat in het najaar is ontstaan hebben partijen zich gezamenlijk meer gebonden en treden zij nu in de ‘lobby’ samen op. De VGP is hierbij in de lead en de andere partijen zijn ‘affiliate members’ geworden. Zo is vorige week ook gezamenlijk de informateur geïnformeerd over de noodzakelijke veranderingen in de postmarkt.

Het motto van de VGP, ‘Gebundelde kracht maakt sterker’ gaat ook hier op: gezamenlijk vertegenwoordigen de partijen tussen de 50-75% van de zakelijke post.

Over de VGP
De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is een initiatief van grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. Sinds 15 augustus 2006 hebben de inmiddels 22 organisaties de krachten gebundeld. De leden van de VGP zijn, met gezamenlijk ca. 0,6 miljard poststukken per jaar, verantwoordelijk voor 25% van de totale geadresseerde postmarkt in Nederland. Het doel van de VGP is collectieve behartiging van de belangen van groot-zakelijke postverzenders. Daarnaast streeft de VGP naar het delen van kennis tussen de leden op het gebied van post en pakketten. De focus van de VGP richt zich op fysieke brief- en pakketpost (de zogenoemde brede bezorgmarkt), zonder de ogen te sluiten voor innovatieve ontwikkelingen in het digitale communicatieproces.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de VGP:

Telefoon: 0297 – 25 46 06
E-mail: info@vgpnl.nl
www.vgpnl.nl