Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Plicht tot volgen cursus veilig gebruik diisocyanaten

Mensen die werken met stoffen waarin diisocyanaten zitten, moeten vanaf 24 augustus 2023 eerst een cursus volgen. In deze cursus leren zij hoe ze veilig kunnen werken.

Diisocyanaten

Diisocyanaten is een groep chemicaliën. Deze zitten onder meer in verven en inkt, lak, coatings en lijm. Deze worden ook gebruikt in de grafische sector. Blootstelling aan diisocyanaten kan leiden tot allergie en zelfs astma.

Op de verpakking van producten met diisocyanaten die worden verkocht na 24 februari 2022 moet de volgende zin staan: ‘Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.’

De verplichting

De verplichting tot het volgen van een cursus geldt als de diisocyanaten in het product 0,1% of meer van het gewicht uitmaken. Het gaat om industriële of beroepsmatige gebruikers. In onze sector zijn dat vooral de werknemers. Het is niet beperkt tot mensen in loondienst: ook uitzendkrachten, zelfstandigen en stagiairs die met diisocyanaten in aanraking kunnen komen, moeten de cursus volgen. Dit geldt vanaf het eerste moment dat mensen met deze stoffen werken. De werkgever moet bijhouden wie de cursus heeft gevolgd en een kopie van het cursuscertificaat bewaren. De Arbeidsinspectie kan daarnaar vragen. Een certificaat is vijf jaar geldig.

De verplichting volgt uit de Europese verordening 2020/1149/EU. Dit is ook bekend onder de naam REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation).

De cursus

De cursus wordt aangeboden door een webmodule. Deze volg je dus online en duurt ongeveer twee uur. De cursus kost 5 euro per cursist. In de cursus leer je over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek.

De producenten van de stoffen waarin diisocyanaten voorkomen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Klik hier om alvast een kijkje te nemen.

Er zijn drie niveaus; basis, middelhoog en hoog. Het niveau dat moet worden gevolgd, hangt af van het blootstellingsrisico.

Enquête KVGO

Het KVGO wil inventariseren in welke mate het gebruik van grondstoffen met diisocyanaten voorkomt bij de leden. Binnenkort versturen wij een enquête. Als je deze niet ontvangt terwijl je wel wil deelnemen, laat het dan weten via info@kvgo.nl. We sturen het dan alsnog op.

Meer weten?

Neem met vragen contact op met Gijs Vermeulen of Aukje van het Nederend, via info@kvgo.nl of 020 – 5435 678.