Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

PostNL: minder retouren door adressencheck vooraf

De veranderingen in de postmarkt maken het voor PostNL noodzakelijk om te blijven innoveren. De dienstverlening verandert in de loop van 2016. Drukkers en verzenders krijgen daarmee te maken.

Betere sortering, minder retouren en meer controle op de verzending. Dat zijn in het kort de doelstellingen van PostNL voor 2016. Over de ontwikkelingen in de postmarkt  overleggen KVGO en de verzender structureel in commissieverband. De afgelopen tijd ging de aandacht vooral uit naar de nieuwe sorteermachines, automatische adressencontrole en de mogelijkheid om poststukken te volgen.

Gestroomlijnd proces
et de installatie van de nieuwe sorteermachines beschikt het postbedrijf over betere en uitgebreidere sorteermogelijkheden en is handwerk in het sorteerproces nu grotendeels overbodig. Van de drie stromen: gesorteerde post,  ongesorteerde post en data – wordt de laatste steeds belangrijker. Frank ten Wolde, bij PostNL verantwoordelijk voor intermediairs, zegt: “Data vertelt ons onder meer waar het poststuk zich bevindt en waar de factuur naartoe gezonden moet worden.”

In de huidige situatie wordt gesorteerde post nog doorgestuurd naar centrale vestigingen en aldaar samengevoegd met machinaal gesorteerde post. Volgens Ben Damhuis, onder meer logistiek strateeg bij PostNL, sorteren ze nu 60 procent van de post automatisch tot op loopvolgorde en in de nieuwe situatie wordt dat 90 procent.

Mijnpost
Het voormelden en sorteren van partijenpost gaat binnenkort via de cloudtoepassing Mijnpost. De aanleverende partijen krijgen toegang tot Mijnpost via een inlogscherm. De huidige e-Sortsoftware, die zelfstandig draait op de computers van de aanleverende  partijen, verdwijnt uit beeld. Dat betekent dat het beheer straks centraal in Mijnpost kan uitvoeren. Omdat de productievoortgang uiteraard niet in gevaar mag komen, hebben KVGO en PostNL een noodprocedure besproken voor situaties waarin Mijnpost bijvoorbeeld niet bereikbaar is.

De bezorgbaarheid wordt verbeterd met Adrescheck die automatisch adressenbestanden controleert op bezorgbaarheid. De zakelijke klant kan zijn bestand uploaden en krijgt een paar seconden later een overzicht van niet-aan-tebezorgen adressen, inclusief toelichting. Ten Wolde: “Nu komt niet bezorgbare post retour. Dit kost de hele keten geld.”

Gebruikers van het huidige e-Sort erkennen het voordeel van minder retouren in de toekomst, maar zien op tegen het extra werk dat het opschonen van adressenbestanden aanvankelijk oplevert. Om aan dat bezwaar tegemoet te komen, maakt PostNL de adrescheck een half jaar eerder toegankelijk dan de toepassing voor voorsorteren en aanmelden.

Track and Check
PostNL gaat zijn poststukken volgen met Track and Check, wat de dienstverlening helpt te verbeteren en efficiënter te maken. Zo kunnen drukkers straks aantonen hoeveel poststukken zij hebben aangeleverd. Ten Wolde: “We hebben Track and Check voor het eerst op grote schaal getest tijdens de provinciale verkiezingen in Amsterdam. We konden zodoende zien wanneer een stempas was verwerkt, wat interessante informatie is voor de gemeente Amsterdam.”

Voor de toekomst onderzoekt het postbedrijf de mogelijkheid van een scan vlak voor de bezorging in de brievenbus. Ten Wolde: “De klant weet dan zelfs wanneer zijn poststuk is bezorgd en waar. We maken een koppeling tussen zender en ontvanger. Met een app zie ik welke post er vanavond bij mij op de mat ligt.”

Extra service
Met alle nieuwe ontwikkelingen speelt wel de vrees dat de klant er straks blind van uitgaat dat de verzender het adressenbestand corrigeert. Tot nu toe voeren verzendende partijen vaak automatisch standaardcorrecties uit in aangeleverde adressenbestanden.

Bij het gebruik van de Adrescheck wordt de eigenaar van het adressenbestand geacht zelf zijn bestand op te schonen. PostNL biedt daarom een (betaalde) dienstverlening aan waarbij adressen desgewenst worden gecorrigeerd, vertelt Ten Wolde. Kleinere drukkers kunnen hun klanten als extra dienst aanbieden om een eenvoudige controle uit te voeren op aangeleverde adressenbestanden.

Informatiebijeenkomst
In maart 2016 organiseert het KVGO samen met PostNL een informatiebijeenkomst.