Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

PPWR: Packaging Waste Regulation

Vorige week stemde het Europees Parlement in met de Packaging Waste Regulation (PPWR). Het KVGO vindt dat dit voor de grafische industrie positief nieuws is. Immers, het parlement stemde in Straatsburg vóór het vrijstellen van papier- en kartonverpakkingen van de eerder voorgestelde verplichting tot hergebruik.

Goed functionerend recyclingsysteem

“We zijn blij met het resultaat van de stemming. Dit is immers een erkenning dat onze sector beschikt over een goed functionerend recyclingsysteem”, zegt Dick Naafs, voorzitter van het KVGO en tevens bestuurslid van Papier Recycling Nederland (PRN).

Het door de Europese Commissie ingediende voorstel bestaat uit drie delen: het verminderen van verpakkingsafval, het vergroten van het hergebruik van verpakkingen en het vergroten van de recycling van verpakkingen. Hierbij werd ook de voorgestelde recyclingdoelstelling van 75% tegen 2025 (85 procent tegen 2030) aangenomen. Dit levert geen problemen op omdat de sector op dit moment al een recyclingpercentage van 83% kent.

PRN

Hielke van den Brink, directeur PRN, volgt al deze ontwikkelingen op de voet. Hij ziet deze stemming als een belangrijke erkenning dat recycling van papier en karton een belangrijk onderdeel is van een circulaire economie en dat hergebruik als aanvulling daarop gezien kan worden. Eerder dit jaar stuurde het KVGO samen met de gehele papierketen hierover ook al een brief aan het kabinet.

“Met deze stemming houdt het Europees Parlement nu ook rekening met de circulariteit van op vezels gebaseerde materialen en het recyclingsysteem van de industrie, wat zeer positief is. Immers, in het geval van papier en karton leidt hergebruik niet noodzakelijk tot een grotere duurzaamheidswinst dan recycling. Wij pleitten niet voor niets al eerder, samen met het KVGO, voor een gedifferentieerde aanpak voor verschillende materialen waarbij de totale levenscyclus van deze materialen wordt meegenomen.”, meent van den Brink.

PPWR nog geen feit

De Packaging Waste Regulation (PPWR) is echter nog geen feit. In de komende periode buigt de Raad van Europa zich over wat er nu op tafel ligt. Daarna volgen de laatste onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad (de zogenaamde trialoogonderhandelingen). Dit leidt dan uiteindelijk tot het definitieve wetsvoorstel. We houden jullie op de hoogte!