Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Praten en rekenen bij nieuw KVGO P&O-netwerk

Dinsdag 12 mei was de eerste bijeenkomst van het nieuwe P&O netwerk voor bedrijven met 50 of meer werknemers. Bijna 25 P&O-ers waren hierbij aanwezig. Na afloop waren de reacties overwegend positief. Een goed begin van wat een bloeiend netwerk kan worden.

In het programma was ruimte voor kennismaking. In groepjes verdeelden de P&O-ers zich over de benedenverdieping van het KVGO. De deelnemers wisselden niet alleen ervaringen uit, maar ook visitekaartjes. Het ‘echte netwerken’ startte al direct: de ene zocht rotatiedrukkers terwijl de ander wel een bedrijf wist dat moest reorganiseren, de ene was al gestart met een vitaliteitsproject en de ander zat nog in de opstartfase. Het gonsde op de Startbaan…

Transitievergoeding
Daarna, te snel volgens sommigen, was het tijd voor een inhoudelijk programma-onderwerp: de transitievergoeding. Maandag 11 mei waren – eindelijk de uitvoeringsregels bekendgemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Enige onduidelijkheid was daarmee weggenomen, maar helaas is nog steeds niet alles helder.

Voor zover de regels nu bekend zijn, werden de aanwezigen meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Hoe bereken je de lengte van het dienstverband? Wat zit er allemaal in het maandsalaris? En welke uitzonderingen zijn er?

Aukje van het Nederend
Aukje van het Nederend

Aan het werk
Na de uitleg moest er worden gewerkt: in viertallen ging men aan de slag met opdrachten. Mevrouw Maas had 5 dienstjaren, meneer Nooitgedacht was ouder dan 50, meneer Donders had diverse prestatiebonussen ontvangen en mevrouw Verlag was toen wel in dienst geweest en toen niet en toen weer wel. Reken-apps werden op de telefoons tevoorschijn getoverd, kladblaadjes erbij gepakt…Inzichtelijk werd dat het ‘een heel gereken was’, aldus één van de deelnemers.

Rekenhulp
Dat was natuurlijk al bij het KVGO bekend. Vandaar dat gewerkt is aan de ontwikkeling van een rekenhulp. Kennis van de regels is nog steeds onontbeerlijk, de invuller moet bijvoorbeeld weten hoe de lengte van het dienstverband wordt berekend, maar deze rekenhulp helpt vervolgens bij het uitrekenen van de transitievergoeding.

De rekenhulp zal verder worden verfijnd en (uiteraard) uitvoerig getest. Als we er 100% zeker van zijn dat het goed loopt, wordt de tool geplaatst op de KVGO Personeelswijzer.

Participatiewet
Aan het eind van de bijeenkomst kregen de deelnemers het verzoek om op een geeltje feedback te geven. Wat ging goed? Wat kan beter? En is er een suggestie voor de volgende keer? Zoals gezegd waren de reacties overwegend positief. Wel gaf een aantal mensen aan graag meer tijd te hebben voor kennismaking en netwerken. De een vond het daadwerkelijk zelf rekenen een goede oefening, de ander niet. Uit de suggesties voor de volgende keer is geen duidelijke lijn te trekken, wel is een paar keer de Participatiewet genoemd.

De volgende netwerkbijeenkomst is op woensdagmiddag 2 september. De P&O-ers ontvangen daar te zijner tijd uiteraard een uitnodiging voor. Schrijf je het vast in de agenda?