Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Premieoverzicht 2023

Pensioen, gezondheidszorgfonds, WW… Er worden meerdere premies geheven. Een aantal betaalt de werknemer zelf en andere komen voor rekening van werkgever. Het KVGO maakte voor de leden een handig overzicht.

De brochure bevat de tabellen met de diverse premies. Zoals voor de WIA, ZVW, WGA, Ziektewet en het derde WW-jaar (SPAWW). Ook de premies voor de bedrijfstakfondsen zijn vermeld. Denk daarbij onder andere aan het pensioen. De premies voor de verzekeringen zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Grafimedia cao staan erin. Bij al deze premies wordt uitleg gegeven. Daarnaast komen het eigenrisicodragen en de Verzuimverzekering bij Centraal Beheer Achmea aan bod.

Wijzigingen

Er is een aantal verschillen ten opzichte van vorig jaar. Zo gaat bijvoorbeeld de premie voor het derde WW-jaar (SPAWW) omlaag van 0,2% naar 0,15%. Dit is een werknemerspremie. De premieholiday voor ASF/Gezondheidszorg eindigt waardoor werknemers voor dit fonds vanaf 2023 weer 0,25% premie betalen.

Het maximum loon voor de sociale verzekeringen (ook wel max. sv-loon genoemd) gaat omhoog van 59.706 naar 66.956 euro. Hierdoor gaat ook de maximum premiegrens omhoog die zowel voor de werknemersverzekeringen wordt gehanteerd als voor de bedrijfstakfondsen. Hierdoor is bijvoorbeeld in 2023 de maximum pensioengrondslag 50.510 euro. Deze bedroeg vorig jaar 43.584 euro.

Brochure

De brochure is exclusief voor leden het KVGO en wordt binnenkort per post verstuurd. Klik hieronder voor de digitale versie.

Vragen?

Neem dan contact op met het KVGO, via info@kvgo.nl of 020-5435 678.